|

وکیل ملکی چه کاری انجام می دهد؟

وکیل ملکی از جمله وکلای گروه قوانین تجاری و قوانین مالکیت محسوب می شود.

وکیل ملکی چه کاری انجام می دهد؟

وکیل ملکی از جمله وکلای گروه قوانین تجاری و قوانین مالکیت محسوب می شود. این دسته از وکلا عمدتا در گروه قوانین حقوقی فعالیت می کنند و کمتر درگیر مسائلی مانند جرم و مجازات می شوند. اما به هر حال در گروه قوانین ملکی نیز می توان گاهی شرایطی را پیدا کرد اما پیگیری دعوی در گروه کیفری وجود دارد. در تمامی این موارد این وکیل ملکی در تهران است که می تواند کنار شما باشد. در واقع وکیل ملکی است که نشان می دهد در چه موقعیت هایی باید چه رفتارهایی باید از چه مسیرهای قانونی عبور کنید.

مالکیت، حقی که هر فرد می تواند داشته باشد

اما بگذارید کمی دقیق تر در خصوص یک وکیل ملکی صحبت کنیم. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که حق مالکیت از جمله حقوقی است که در ایران و در قوانین بسیاری دیگر از کشورها به رسمیت شناخته شده است. یعنی فرد می تواند این ادعا را داشته باشد که خانه، زمین، ماشین و ... برای خود اوست و کس دیگری، حتی خود حاکمیت نمی تواند این مالکیت را به صورت قانونی نقض کند. اما در برخی دیگر از کشورها مانند شوروی سابق حق مالکیت مفهوم دیگری داشت. در این کشورها همه چیز و همه کس برای همه جامعه بود و کسی نمی توانست حق مالکیت خاصی روی هیچ کدام یک از مفاهیم موجود در اجتماع داشته باشد.

نکته مهم دیگری که برای فهم کارکرد وکیل ملکی لازم است بدانیم این است که حق مالکیت از زمان تولد به انسان داده نمی شود، بلکه این حقی است که توسط اسناد رسمی یا غیر رسمی ایجاد می شود. وقتی شما یک خودرو می خرید این برگ سبز خودرو است که نشان می دهد شما این حق مالکیت را دارا هستید.

بنابراین مسئله سند – رسمی یا غیر رسمی – در مالکیت و ملک بسیار اهمیت دارد. این سند ملکی است که نشان می دهد چه کسی و به چ نحوی مالک آن است. بنابراین یکی از عمده فعالیت های یک وکیل ملکی این است که در زمینه صدور سند، الزام به تنظیم سند و ... در کنار موکل خود باشد. یادتان باشد که بدون داشتن سند رسمی – تک برگ، یا غیر رسمی مانند نسخ قدیمی، قولنامه و ... هیچ ادعایی بر مالکیت قابل قبول نیست. بنابراین یکی از کارکردهای وکیل ملکی در حوزه اسناد است.

222222222222222222222222

دیگر کارکردهای وکیل ملکی

اما اگر بخواهیم سریع و خلاصه از دیگر کارکردهای وکیل ملکی صحبت کنیم می توانیم اینگونه اشاره کنیم که در تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، دعوی های مربوط به این قراردادها، در دعوی های مربوط به امور شهرداری، در دعوی های مربوط به امور دارایی، در دعوی های مربوط به تصرف غیر قانونی و .. ، در دعاوی میان مالک و مستاجر، در دعاوی میان فروشنده و خریدار و ده ها دعوی دیگر می توان از وکیل ملکی استفاده کرد.

اما یادتان باشد مهمترین کارکرد یک وکیل ملکی درست قبل از شروع تمامی این دعوی هاست! وقتی شما قبل از انتقال سند یا قبل از تدوین قرارداد مبایعه نامه از یک وکیل در کنار خود بهره ببرید، عملا در حال استفاده از یک محافظ در مسیر خود هستید. این محافظ مانع از آن می شود که شما وارد مسیر قضایی شوید.

گروه وکلای پارسا به خوبی نیاز جامعه را می شناسد. این گروه توانسته بر اساس این نیاز با بهترین وکیل ملکی تهران و ایران وارد همکاری شود و نتیجه این همکاری این بود که شما می توانید از این پس بدون هیچ دغدغه یا ناراحتی یا بدون هیچ تلف کردن وقتی از بهترین وکیل ملکی تهران و ایران بهره مند شوید. این موقعیتی است که همیشه وجود ندارد!