|

آزادگان دورانی پر از افتخار و سربلندی در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند

کشاورز مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان در زمان جنگ تحمیلی نقش خود را به خوبی ایفا کردند، گفت: آزادگان یک ثروت ملی هستند و دورانی پر از افتخار و سربلندی را در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند.

آزادگان دورانی پر از افتخار و سربلندی در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان در زمان جنگ تحمیلی نقش خود را به خوبی ایفا کردند، گفت: آزادگان یک ثروت ملی هستند و دورانی پر از افتخار و سربلندی را در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام؛ محمود کشاورز با حضور در منزل آزادگان سرافراز کامل آذرافروز و حمزه اسدی افزود: شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز در زمان ۸ سال دفاع مقدس از جان خود گذشتند تا درخت تنومند انقلاب اسلامی همچنان پابرجا بماند و امروزه در سایه آن جانفشانی ها آنقدر قوی شده که دشمنان این مرز و بوم از سایه آن وحشت دارند.

وی از جانفشانی های این دلاور مردان در زمان جنگ تحمیلی قدردانی کرد و اظهار داشت: آزادگان سرافراز در ایام اسارت  مشقت و رنج های فراوانی متحمل شده اند که بر هیچکس پوشیده نیست، امروزه باید مسئولان همواره ایثار و فداکاری آنان را قدر بدانند و در زمان گرفتاری به کمک آنان بشتابند.

مدیرعامل شرکت گاز استان از ایثار و جانفشانی آزادگان در راه دفاع از دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی قدردانی و تصریح کرد: آرامش و امنیت امروزی مدیون تمامی شهدا، جانبازان و آزادگان دفاع مقدس است که با جانفشانی، صبر، استقامت، عزت و استقلال برای ما هدیه کردند.

کشاورز با اشاره به اینکه ایستادگی و مقاومت در برابر فشار اسارت یکی از خصوصیات بارز آزادگان بوده است،اظهار داشت: آزادگان در دوران اسارت حتی یک لحظه، التزام به آرمان های انقلاب را فراموش نکردند و تمام نقشه های دشمنان را نقش بر آب کردند.

گفتنی است در این دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان طی آئینی از این دو آزاده دوران دفاع مقدس تقدیر کرد.

 

 

نظرسنجی

لاجوردی، نماینده مجلس گفته: «تا ۳ سال آینده با قانونی که تصویب کردیم، جامعه در با حجاب شدن تغییر چشمگیری می‌کند.» آیا قانون «عفاف و حجاب» می‌تواند به رعایت حجاب منجر شود؟