|

قیمت گوشت گوساله و گوسفند اعلام شد

قیمت گوشت گوساله و گوسفند در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار اعلام شد.

قیمت گوشت گوساله و گوسفند اعلام شد

به گزارش شبکه شرق، طبق نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار قیمت انواع گوشت قرمز اعلام شد.

طبق نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار، قیمت گوشت گوسفندی و گوساله به شرح زیر اعلام شد؛

هر عدد جگر سفید گوسفندی ۲۸ هزار تومان

هر کیلو گرم جگر سیاه گوسفندی ۷۷۰ هزار تومان

هر کیلوگرم دست کامل دل و جگر گوسفندی ۵۷۰ هزار تومان

هر کیلوگرم دل و قلوه گوسفندی ۷۷۰ هزار تومان

هر کیلوگرم دنبه ۲۶۵ هزار تومان

هر کیلوگرم جگر سفید گوساله ۲۵ هزار تومان

هر کیلوگرم دل و قلوه گوساله ۴۹۰ هزار تومان

هر کیلوگرم جگر سیاه ۴۹۰ هزار تومان.

همچنین طبق نرخ نامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار ارزان شد. قیمت گوشت بوقلمون نیز از سوی این سازمان به شرح زیر است:

هر کیلوگرم بازو ۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان

هر کیلوگرم بال (بدون نوک بال) ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان

هر بسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار تومان

هر بسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان

هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده ۱۸۷ هزار و ۷۰۰ تومان

هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان

هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان

هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان

هر بسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۸ هزار تومان

هر کیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان

هر کیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان

هر کیلوگرم فیله ۱۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان

هر کیلوگرم گردن بدون پوست ۹۷ هزار تومان

هر کیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۱۱ هزار تومان

هر کیلوگرم مغز ران بی‌پوست و استخوان ۲۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان

هر کیلوگرم نیم‌شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان

هر کیلوگرم نیم‌شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان (فله) ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان.

منبع: مهر
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها