|

روزنامه جمهوری اسلامی:

در اظهارات وزیر اقتصاد، معلوم نیست فساد چای دبش توجیه شده یا محکوم؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: وزیر اقتصاد با مروری بر موضوع فساد چای دبش گفت: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. در این سخن معلوم نیست فساد در واردات چای دبش توجیه و یا محکوم شده است!

 در اظهارات وزیر اقتصاد، معلوم نیست فساد چای دبش توجیه شده یا محکوم؟

به گزارش شبکه شرق، وزیر اقتصاد با مروری بر موضوع فساد چای دبش گفت: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است.

در این سخن معلوم نیست فساد در واردات چای دبش توجیه و یا محکوم شده است!

 

منبع: جمهوری اسلامی
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها