|
کدخبر: 849458

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز، 6 تیر 1401 + جد.ل

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) تومان قیمت خورد.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۵ (یک هزار و هشتصد و سی و پنج) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۵ ۸.۸۰ ۰.۴۷ 09:00
۱,۸۲۶ -۰.۷۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۱,۸۲۷ -۵.۵۰ -۰.۳۱ ۳ روز پیش

 

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۱,۳۹۸,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و ششصد ) تومان به ۱,۴۰۰,۷۰۰ (یک میلیون و چهارصد هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۰۰,۷۰۰ ۲,۱۰۰ ۰.۱۴ 11:23
۱,۳۹۸,۶۰۰ -۲۶,۳۰۰ -۱.۸۹ روز قبل
۱,۴۲۴,۹۰۰ -۱۱,۳۰۰ -۰.۸ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۰۶۶,۰۰۰ (شش میلیون و شصت و شش هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۵۹۹ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۹۹ -۰.۰۱ 11:21
۲۷,۶۰۰ ۱۰ ۰.۰۳ روز قبل
۲۷,۵۹۰ ۳۲ ۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش نسبت به روز قبل ، ۲۸,۶۴۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و دو ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 14,711,000 (چهارده میلیون و هفتصد و یازده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.09 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۰.۰۹ 11:23
۱۴,۶۹۷,۰۰۰ -۶۵۱,۰۰۰ -۴.۴۳ روز قبل
۱۵,۳۴۸,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۳۱ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۸,۱۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۱۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۲ 11:25
۸,۲۰۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۳.۰۵ روز قبل
۸,۴۵۰,۰۰۰ -۸۰,۰۰ -۰.۹۵ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۹۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) تومان قیمت خورد.