|
نویسنده: فاطمه شفیعی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

مشترکان از مصارف غیرضروری آب پرهیز کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با هشدار نسبت به پرهیز از مصارف غیرضروری آب توسط مشترکان، از شهروندان خواست با مدیریت و رعایت الگوی مصرف از هدر رفت آب جلوگیری کنند.

مشترکان از مصارف غیرضروری آب پرهیز کنند

مشترکان از مصارف غیرضروری آب پرهیز کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با هشدار نسبت به پرهیز از مصارف غیرضروری آب توسط مشترکان، از شهروندان خواست با مدیریت و رعایت الگوی مصرف از هدر رفت آب جلوگیری کنند.

حسین اکبریان ، گفت: با توجه به افزایش بی سابقه دمای هوا در روزهای اخیر با صرفه‌جویی در مصرف آب و پرهیز از مصارف غیر متعارف، شرکت آبفای استان اصفهان را در جهت تامین آب پایدار آب شرب یاری کنید.

وی افزود: این شرکت در تلاش است با همراهی مردم، روند مصرف آب را به گونه‌ای مدیریت کند تا تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی با کم‌ترین اشکال و به صورت مداوم و پایدار انجام شود.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها