|
نویسنده: رضا فتوح

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان مطرح کرد:

تعداد واحدهای صنفی در اصفهان کم است

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: تعداد واحدهای صنفی شهر نسبت به جمعیت و میزان نیاز مردم، کم است و سنخیتی میان جمعیت و تعداد کسب و کارهای آزاد وجود ندارد.

تعداد واحدهای صنفی در اصفهان کم است

 آمارها نشان می‌دهد هزاران واحد صنفی در شهر اصفهان فعالیت می‌کند که همواره دو دیدگاه متفاوت در خصوص تعداد فعالان در بازارهای مختلف شهر مطرح است. به اعتقاد بعضی از کارشناسان تعداد فعالان در بازار شهر در طول سال‌های گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و سرانه تعداد واحدهای صنفی اصفهان به مراتب بالاتر از ظرفیت بازارهای شهر است.

در مقابل عده‌ای دیگر از کارشناسان عقیده دارند سرانه تعداد فروشگاه‌های اصفهان نسبت به جمعیت شهر نه تنها بالا نبوده بلکه بازار ظرفیت افزایش تعداد واحدهای صنفی را دارد و باید تدابیری برای جذب افراد جهت فعالیت در حوزه مشاغل آزاد اتخاذ شود.

محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: متأسفانه افراد کمتری در طول سال‌های گذشته به حوزه مشاغل آزاد ورود پیدا کرده‌اند و مردم تا حدودی از کسب‌وکارهای آزاد فاصله گرفته‌اند. در حال حاضر تعداد واحدهای صنفی اصفهان با توجه به جمعیت شهر و میزان نیاز و تقاضای مردم کم است و سنخیتی میان جمعیت و کسب‌وکارهای آزاد شهر وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان افزود: تمایل جوانان به فعالیت در حوزه مشاغل کاذب علت اصلی کاهش تعداد واحدهای صنفی شهر اصفهان است.

نمکی‌زاده بیان کرد: اکنون اشتیاق مردم برای دایر کردن کسب‌وکارهای کوچک و حضور در بازار آزاد کاهش پیدا کرده است و پیوسته از تعداد فعالان در بازار شهر کاسته می‌شود. علت اصلی این موضوع به تمایل مردم جهت فعالیت در حوزه مشاغل کاذب بازمی‌گردد.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان اضافه می‌کند: اگر دقت کنید روز به روز افراد بیشتری در تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل امثال آن مشغول به کار می‌شوند و یا جوانان زیادی تمایل به کسب درآمد از طریق بازارهای مالی دارند زیرا جوانان مدعی‌اند اشتغال در حوزه مشاغل کاذب به مراتب درآمد بیشتری برای آن‌ها به همراه دارد. در مقابل کارفرمایان قادر به پرداخت پایه حقوق اداره کار یا نهایت افزایشی جزئی آن هستند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها