|
نویسنده: فاطمه شفیعی

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبرداد:

اجرای 1867 کیلومتر لوله گذاری توسط آبفای استان اصفهان در دولت جهادی سیزدهم

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: 1867 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضلاب با ارزش سرمایه گذاری 128 هزار 550 میلیارد ریال، در راستای خدمت جهادی آبفای استان اصفهان در دولت سیزدهم اجرا شد.

اجرای 1867 کیلومتر لوله گذاری توسط آبفای استان اصفهان در دولت جهادی سیزدهم

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با بیان اینکه در دولت سیزدهم 71 پروژه با ارزش سرمایه گذاری 21 هزار 872 میلیارد ریال در استان اصفهان افتتاح شده است، افزود: حدود 1359 کیلومتر لوله گذاری در بخش آب و 508 کیلومتر لوله گذاری در بخش فاضلاب اجرا شده است.

حسین اکبریان از احداث و تکمیل 41 هزار و 950 مترمکعب مخزن در سطح استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در کنار طرح ملی جهاد آبرسانی، آبفای استان اصفهان طرح جهاد مخزن سازی را نیز در دستور کار خود قرار داد.

وی طرح ملی جهاد آبرسانی در راستای محرومیت زدایی از روستاها را یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: از لوله گذاری های آب انجام شده، 171 کیلومتر، مربوط به طرح جهاد آبرسانی در روستاهای نایین، سمیرم و فریدونشهر است.

مدیرعامل و رییس هیات مدیره آبفای استان اصفهان خدمت بی منت را از مشخصه های اصلی دولت رئیس جمهور شهید عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: این شرکت بر اساس وظیفه ای که در قبال مردم دارد همچنان با قدرت به خدمات جهادی مبتنی بر دانش خود در راستای تامین رضایت مشترکین ادامه خواهد داد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها