|
نویسنده: فاطمه شفیعی

‌مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

عمده مشکلات پرونده‌های میز گمرک مربوط به طولانی شدن زمان تخصیص ارزاست

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: بیشترین خواسته مراجعه‌کنندگان و فعال اقتصادی به میز خدمت گمرک بابت دلایل طولانی شدن زمان تخصیص ارز بوده است.

عمده مشکلات پرونده‌های میز گمرک مربوط به طولانی شدن زمان تخصیص ارزاست

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: بیشترین خواسته مراجعه‌کنندگان و فعال اقتصادی به میز خدمت گمرک  بابت دلایل طولانی شدن زمان تخصیص ارز  بوده است.

 رسول کوهستانی پزوه در اولین میز خدمت سال ۱۴۰۳ در اتاق بازرگانی اصفهان، گزارشی از برگزاری  ۱۱ میز خدمت گمرک در سال گذشته در محل اتاق بازرگانی را ارائه کرد و بیان کرد: میز گمرک به پیشنهاد گمرک اصفهان و از سال گذشته با هدف بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی آغاز شد و در پایان هر ماه ملاقات مردمی به صورت رودررو با فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

وی اظهارکرد: ۹۰ درصد مشکل مراجعه کنندگان  طولانی بودن زمان تخصیص ارز بوده و اهم سایر مشکلات در خصوص تمدید مهلت ثبت سفارش، اخذ مجوز های قانونی و مقرراتی و اعمال محدودیت ها ، ممنوعیت ها و بخشنامه های خلع الساعه بوده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود: ما منتظر مردم جهت رفع مشکلات در اداره نمی مانیم و برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی حضور پیدا می کنیم و روند کاهشی مراجعه کنندگان نشان دهنده افزایش رضایت مردم است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها