|
نویسنده: فاطمه شفیعی

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان:

ایجاد ۹۶۸ طرح مددجویی در استان اصفهان

جهت ایجاد، راه اندازی و پایداری اشتغال ۹۶۸ طرح مددجویان کمیته امداد استان اصفهان، اعتباری بالغ بر ۸۷ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان تسهیلات، پرداخت شده است.

ایجاد ۹۶۸ طرح مددجویی در استان اصفهان

احمد رضایی ،معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، با بیان اینکه کمک به ایجاد طرح های مددجویی در خودکفایی نیازمندان موثر است، اظهار داشت: در ۵ ماهه نخست امسال با پرداخت تسهیلات اشتغال، ۹۶۸ طرح مددجویی ایجاد، راه اندازی و پایدارسازی شده است.

رضایی با اشاره به اختصاص تسهیلات اشتغال به طرح های مددجویی، ادامه داد: با هدف توانمندسازی نیازمندان، طی ۵ ماهه امسال به ۹۶۸طرح مددجویی اعتباری بالغ بر ۸۷ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح راهبران شغلی، اقدامی موثر در ایجاد اشتغال مددجویان کمیته امداد است، افزود: در این طرح کارآفرینان موفق با ارائه آموزش های کاربردی اولیه و لازم به مددجویان و همچنین تامین مواد اولیه برای ایشان، محصول با برند و نظارت راهبر تولید و در نهایت توسط وی به صورت تضمینی خریداری می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان با بیان اینکه این نهاد توانمندسازی مددجویان را با محوریت ایجاد فرصت های شغلی پایدار از طریق طرح های راهبری شغلی و هدایت شغلی، دنبال می کند، گفت: در این مدت برای بیش از هزار مددجوی بیکار کم مهارت که به هر دلیل امکان فعالیت بیرون از منزل را ندارند اشتغال ایجاد شده است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها