|

ریزش خیابان نظرِ اصفهان به‌خاطر نشتی آب + فیلم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 'گفت: امروز براثر نشت آب از خط‌لوله آبرسانی در محدودۀ چهارراه نظرشهر یک چاله‌ ایجاد شد و چرخ اتوبوسی در آن فرو رفت.

ریزش خیابان نظرِ اصفهان به‌خاطر نشتی آب + فیلم

به گزارش شبکه شرق، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: امروز براثر نشت آب از خط‌لوله آبرسانی در محدوده چهارراه نظرشهر یک چاله‌ ایجاد شد و چرخ اتوبوسی در آن فرو رفت.

فرسودگی شبکه‌های آب اصفهان و اثرات فرونشست زمین باعث شدت‌گرفتنِ حوادث شکستگی خطوط و ایجاد فروچاله در خیابان‌ها شده است. 

منبع: تسنیم