|
نویسنده: رزا فتوح

رییس سازمان صمت استان اصفهان:

فولاد مبارکه افتخار ملی و یکی از فرزندان شایسته انقلاب است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: فولاد مبارکه افتخار ملی و یکی از فرزندان شایسته انقلاب است، این شرکت در عرصه های مختلف دستاوردهای زیادی را رقم زده که باید به نحو شایسته برای مردم روایت شود.

فولاد مبارکه افتخار ملی و یکی از فرزندان شایسته انقلاب است

 

امیرحسین کمیلی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در سی‌امین سال بهره‌برداری از فولاد مبارکه اظهار کرد: فولاد مبارکه به عنوان یک افتخار ملی شناخته شده و صنایع زیادی را از این شرکت منتفع می‌شوند.

کمیلی افزود: این شرکت امروز به وسعت ایران فعالیت می‌کند و از جمله سرمایه‌های ملی به‌شمار می‌رود. فولاد مبارکه به عنوان صنعتی پیشتاز در بسیاری از عرصه‌ها فعالیت داشته و درزمینه‌های زیادی نظیر تولید انرژی، محیط زیست و… سرمایه‌های زیادی را انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز با جنگ روایت‌هایی روبرو هستیم که از همه‌سو به اذهان عمومی عرضه می‌شود. متأسفانه روایت‌هایی ناصحیح از فولاد مبارکه در گذشته نقل شده و ممکن است خدشه‌هایی را به آن‌ وارد کرده باشد. به همین خاطر همه کارکنان این شرکت و دیگر نخبگان باید روایتی صحیح را به مردم برسانند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: فولاد مبارکه افتخار ملی و یکی از فرزندان شایسته انقلاب است. این شرکت در عرصه های مختلف دستاوردهای زیادی را رقم زده که باید به نحو شایسته برای مردم روایت شود.

کمیلی تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌هایی که فولاد مبارکه اخیرا در زمینه‌های فناورانه با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد کرده به‌زودی جهش‌های چشمگیری را در زیست‌بوم فناوری کشور رقم خواهد زد.