|
نویسنده: فاطمه شفیعی

ازسوی دبیرخانه فرهنگی زاینده رود انجام شد؛

برگزاری رویداد «رودگشت» ویژه خبرنگاران حوزه محیط زیست و عکاسان رسانه‌های ملی

رویداد «رودگشت» ویژه خبرنگاران حوزه محیط زیست و عکاسان خبری رسانه‌های ملی به مدت سه روز در اصفهان و به میزبانی دبیرخانه فرهنگی زاینده رود برگزار شد.

برگزاری رویداد «رودگشت» ویژه خبرنگاران حوزه محیط زیست و عکاسان رسانه‌های ملی

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، زاینده رود از گذشته یکی از بخش‌های مغفول مانده در رسانه‌های ملی است به طوری که ورود محدود رسانه‌ها به این حوزه طی سال‌های اخیر نیز منوط به حواشی مرتبط با تجمع مردم و تحصن کشاورزان بوده است و اصل مسأله زاینده رود مورد توجه قرارنگرفته است.

در همین راستا دبیرخانه فرهنگی زاینده رود تور گردشگری-خبری با عنوان «رودگشت» را ویژه خبرنگاران حوزه محیط زیست و عکاسان خبری تعدادی از رسانه‌های ملی برگزار کرد.

در رودگشت که از سه شنبه ۱۳ دی ماه آغاز شد و تا جمعه ۱۶ دی ماه ادامه داشت، اصحاب رسانه از سرآب تا پایاب بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران بازدید کرده و به طور کامل با حوضه آبریز زاینده رود و تبعات خشکی این رود آشنا شدند.

سرچشمه‌های زاینده رود در کوهرنگ، چشمه دیمه، بندهای آبخیزداری، دریاچه و سد زاینده رود، برداشت‌های غیرمجاز بالادست، بند چم آسمان، زمین‌های کشت برنج، پل‌های تاریخی اصفهان، فرونشست در آثار تاریخی، بندهای آبشار و رودشت، زمین‌های کشاورزی در شرق اصفهان، پل‌های تاریخی اژیه و ورزنه و تالاب گاوخونی از نقاط مورد بازدید در این رویداد بود.

جریان دائمی زاینده‌رود باید به مطالبه ای ملی تبدیل شود

رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رود در این باره اظهار کرد: کمک به تبدیل شدن جریان دائمی زاینده‌رود به یک مطالبه ملی، پاسخ به سوالات و حل شبهات موجود در مورد علل به وجود آمدن بحران و راهکارها، شکل گیری یک موج خبری و سوق دادن افکار عمومی به مساله زاینده رود، ایجاد حساسیت در میان مسئولان و سیاستگذاران حوضه آبریز زاینده‌رود برای بهبود وضعیت این بخش، آموزش یک نماینده از هر رسانه و توجیه بودن نسبت به مسائل مختلف پیرامون حوضه آبریز زاینده رود و در نهایت پیشگیری از بحران‌های رسانه ای در آینده از جمله اهداف برگزاری این تور خبری بود.

سعید امامی افزود: آنچه در کلام و نگاه خبرنگاران و عکاسان مشاهده می‌شد عدم اطلاع نسبت به وضعیت بحرانی آب اصفهان بود، چنانکه در پایان برنامه احساس تعجب و تأسف خود را از انباشت سوءمدیریت ها طی چند دهه گذشته بیان کردند.