|
نویسنده: فاطمه شفیعی

به همت کارکنان فولاد مبارکه انجام شد؛

دست‌یابی به ثبت بالاترین رکورد ظرفیت ریخته‌گری مداوم در فولاد مبارکه اصفهان

مدیر ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد مبارکه گفت: مهم‌ترین دستاورد این رکورد، کاهش مصارف و کاهش هزینه‌هاست که می‌تواند به کاهش بهای تمام‌شده اسلب منجر گردد.

دست‌یابی به ثبت بالاترین رکورد ظرفیت ریخته‌گری مداوم در فولاد مبارکه اصفهان
دست‌یابی به ثبت بالاترین رکورد عمر تاندیش؛
 
زمان ذوب در تاندیش ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه به 1215 دقیقه افزایش یافت
 
کامران مرادی، مدیر ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد مبارکه، با اعلام دست‌یابی به ثبت بالاترین رکورد عمر تاندیش به میزان 1215 دقیقه اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد این رکورد، کاهش مصارف و کاهش هزینه‌هاست که می‌تواند به کاهش بهای تمام‌شده اسلب منجر گردد.

مرادی افزود:رکوردها به‌خودی‌خود غرورآفرین و حامل پیام‌های بسیاری نظیر همت والای کارکنان، افزایش بهره‌وری تجهیزات و نیروی انسانی، صرفه‌جویی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع انرژی و سودآوری بیشتر را به همراه دارند و این بار در فولاد مبارکه همه این دستاوردها با ثبت رکورد بالاترین عمر تاندیش به دست آمده است.

مدیر ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد مبارکه گفت: یکی از عوامل مؤثر در افزایش ظرفیت ریخته‌گری مداوم، تعداد ذوب ریخته‌شده با یک تاندیش است که باعث بالا رفتن سکوئنس ماشین ریخته‌گری می‌شود. عوامل مؤثر در افزایش زمان زیر ذوب تاندیش، به جرم نسوز و قطعات ویژه به‌کاررفته در آن از یک سو و از سوی دیگر به بهره‌برداری صحیح و کنترل و دقت در فرایند ریخته‌گری وابسته است.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص تاندیش‌های 60 تنی مورداستفاده در ماشین‌های 2 و 5 ریخته‌گری طبق دستورالعمل موجود، زمان زیر ذوب تاندیش حداکثر 750 دقیقه تعریف شده است که همکاران ریخته‌گری و نسوز، طی یک فرایند تدریجی و با نظارت و کنترل‌های مستمر، قبل از استارت ذوب و در حین تولید، به زمان‌های بالاتری نسبت به استاندارد تعریف‌شده رسیدند که آخرین رکورد در پایان آبان ماه با زمان 1215 دقیقه یعنی بیش از 20 ساعت ریخته‌گری مداوم به دست آمد.

مهم‌ترین دستاورد این رکورد کاهش مصارف و کاهش هزینه‌هاست که می‌تواند به کاهش بهای تمام‌شده اسلب منجر گردد.