|
نویسنده: رضا فتوح

با هدف کاهش اختلالات اسکلتی و عضلانی کارکنان ذوب آهن؛

پروژه ارگونومی مشارکتی ذوب آهن اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد

فاز اول پروژه ارگونومی مشارکتی در بخش های دارای بیشترین شیوع بیماری با محوریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 28 آبان ماه در ذوب آهن اصفهان آغاز شد.

پروژه ارگونومی مشارکتی ذوب آهن اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد
در راستای کاهش اختلالات اسکلتی و عضلانی کارکنان آغاز شد؛
پروژه ارگونومی مشارکتی ذوب آهن اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در جهت پیشگیری از اختلالات اسکلتی و عضلانی کارکنان شرکت، فاز اول پروژه ارگونومی مشارکتی در بخش های دارای بیشترین شیوع بیماری با محوریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 28 آبان ماه در ذوب آهن اصفهان آغاز شد.

مهدی بهرامی،معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت ذوب آهن با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت مقوله سلامت در کنار تولید و معیشت  کارکنان و پتانسیل اجرایی مباحث ارگونومی با توجه به قدمت تکنولوژی تولید در کارخانه، این پروژه تحقیقاتی مهم در ادامه سایر طرح های اجرایی سلامت محور از جمله پروژه سلامت و بهداشت روان کارکنان و خانواده تحت تکفل و پروژه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در کارخانه با مشارکت مدیریت های بهداشت و محیط زیست و تحقیق و توسعه در سه بخش با آسیب های شغلی بالاتر  شروع شده است.

وی با تاکید بر پیشرفت مستمر برنامه های ارگونومی و تحقق عملی خروجی های این  پروژه، حمایت  همه جانبه مدیران سازمان از برنامه های سلامت محور، جهت نهادینه شدن ارگونومی در سازمان و جذب متخصصین ارگونومی در توسعه آتی منابع انسانی را  خواستار شد.

مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت نیز گفت: در جهت ارتقاء سلامت کارکنان و شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور ارگونومی و انجام اقدامات اصلاحی در زمینه پیشگیری از آسیب های اسکلتی و عضلانی، طرح تحقیقاتی ارگونومی مشارکتی با محوریت دکتر چوبینه مدیر گروه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد.

وی افزود: مجری  این پروژه به عنوان مرجع ارگونومی در کشور و دارنده جایزه بهترین محقق در حوزه ارگونومی از  انستیتو ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی انگلستان بوده و دارای تجارب ارزنده ای در اجرای این پروژه در صنایع مشابه می باشد.

سید حمید حسینی گفت: ایجاد کارگروه ارگونومی مشارکتی در بخش ها و تسری دانش ارگونومی توسط این تیم در سطوح پایین سازمان در کارخانه با راهبری کارشناسان بهداشت حرفه ای شرکت از اهداف مهم این پروژه می باشد و امید است با این اقدام مقوله ارگونومی در کلیه بخش های کارخانه نهادینه شده و دانش بروز این علم در کارخانه بومی سازی گردد.

علیرضا چوبینه،نماینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز،با اذعان به سابقه روشن بهداشت صنعتی و معاینات طب کار در ذوب آهن اصفهان و فراهم بودن بستر مناسب جهت پیشبرد برنامه های سلامت محور، شرط موفقیت در این طرح را حمایت همه جانبه مدیران و مدیران ارشد سازمان عنوان کرد.