|

استعفای یکی از اعضای شورای شهر تهران

شرق: «حسن خلیل‌آبادی»، عضو شورای شهر تهران، ضمن تأیید خبر استعفای خود گفت: به دلیل روند رسیدگی به پرونده باغات استعفای خود را به رئیس شورای شهر تهران ارائه دادم. در همین زمینه زهرا نژادبهرام، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران، درباره موضوع استعفای حسن خلیل‌آبادی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اظهار کرد: نامه‌ای از سوی خلیل‌آبادی به هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران جهت درخواست استعفایش ارسال شده است. او افزود: این نامه به دست ما در هیئت‌رئیسه رسیده؛ ولی معلوم نیست که با این موضوع موافقت شود. استعفای حسن خلیل‌آبادی در دست بررسی است و در صورت لغو یا تأیید آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. نژاد‌بهرام تأکید کرد که خلیل‌آبادی در انتخابات شورای ششم شرکت نکرده و این استعفا انتخاباتی نیست؛ بلکه اختلاف نظرهایي بین اعضای شورا وجود دارد و یکشنبه هفته آینده موضوع در شورا بررسی می‌شود.