|
کدخبر: 840366

در رنگ‌بندی کرونایی ۱۳ بهمن؛

پایتخت در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت + نقشه

اپلیکیشن ماسک رنگ‌بندی کرونایی 13 بهمن 1400 را منتشر کرد.

تهران، مشهد و ۸ مرکز استان دیگر در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

سرعت افزایش بستری در ابتدای موج ششم بی‌سابقه است.

سهم نوزادان و کودکان از موارد بستری به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

300

آمار شهرستان‌ها:

قرمز: ۴۲

نارنجی: ۱۴۲

زرد: ۲۳۰

آبی: ۳۴