|
کدخبر: 840184

روند رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نزولی شده است

روند رعایت پروتکل‌ها در روزهایی که شاهد شیوع سویه اومیکرون در کشور هستیم، آن طور که باید رضایت‌بخش نیست.

روند رعایت پروتکل‌ها در روزهایی که شاهد شیوع سویه اومیکرون در کشور هستیم، آن طور که باید رضایت‌بخش نیست.

به گزارش مهر، بر اساس نمودارهای وزارت بهداشت که از ۲۹ دی تا ۹ بهمن ۱۴۰۰ را در بر می‌گیرد، روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، به شدت نزولی شده است.

روند نزولی رعایت پروتکل ها در کشور/کجاها کمتر ماسک می زنند

دستورالعمل‌های بهداشتی، شامل بهداشت فردی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از تهویه در محیط‌های سربسته عمومی و…، است. مجموع این دستورالعمل‌ها، می‌شود رعایت پروتکل‌ها، که متأسفانه بعد از پیک پنجم، سیر نزولی پیدا کرده است.

روند نزولی رعایت پروتکل ها در کشور/کجاها کمتر ماسک می زنند

روند رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی از ۲۲ دی تا ۶ بهمن ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که مراکز ورزشی، بدترین شرایط را دارند.

روند نزولی رعایت پروتکل ها در کشور/کجاها کمتر ماسک می زنند

استفاده از ماسک، یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با گردش سویه اومیکرون است. در حالی که گزارش‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد استفاده از ماسک در مراکز ورزشی و نانوایی‌ها، در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.

روند نزولی رعایت پروتکل ها در کشور/کجاها کمتر ماسک می زنند

بر اساس نمودارهای وزارت بهداشت، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور با توجه به شیوع اومیکرون، چندان مناسب نیست.