|
کدخبر: 840172

قله مرگ روزانه امیکرون بلندتر از دلتا است

در حالی که بیشترین مرگ ثبت شده آمریکا در شیوع دلتا ۳۴۱۸ نفر بود. قله مرگ روزانه امیکرون در دانمارک و ایتالیا ۸ برابر بلندتر از دلتا است.

برخلاف تصور اولیه برخی کارشناسان که مرگ ناشی از امیکرون را ناچیز می‌پنداشتند، موج امیکرون در آمریکا عدد مرگ روزانه را به ۳۸۹۵ رساند.

در حالی که بیشترین مرگ ثبت شده آمریکا در شیوع دلتا ۳۴۱۸ نفر بود. قله مرگ روزانه امیکرون در دانمارک و ایتالیا ۸ برابر بلندتر از دلتا است. این عدد در کانادا، سوئیس و فرانسه ۴ برابر، در استرالیا ۳ برابر و در سوئد ۲ برابر است.