|
کدخبر: 839934

استفاده ۵۷ درصدی از ماسک در کشور

رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور روی مرز ۵۸ درصد قرار گرفته است که البته برای مقابله با کرونا آن هم سویه اُمیکرون، چندان مناسب به نظر نمی‌رسد.

رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور روی مرز ۵۸ درصد قرار گرفته است که البته برای مقابله با کرونا آن هم سویه اُمیکرون، چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. در عین حال باید توجه کرد که از ۲۲ تا ۲۹ دی ماه، ۱۱۴۶ واحد صنفی متخلف از سوی مراجع قضایی پلمب شده‌اند.

ب ر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ (از ۲۲ تا ۲۹ دی ماه)، بالغ بر ۵۸.۰۸ درصد است.

استفاده ۵۷ درصدی از ماسک در کشور/مدارس در رتبه چهارم اخطارهای کرونایی

روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی را از ۲۲ تا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

استفاده ۵۷ درصدی از ماسک در کشور/مدارس در رتبه چهارم اخطارهای کرونایی

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۲۴ آذر تا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۲.۴۱ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت مربوط به دانشگاه‌ها با ۹۵.۴۵ درصد رعایت است و کمترین میزان رعایت هم مربوط به نانوایی‌ها با ۵۸.۰۹ درصد است.

استفاده ۵۷ درصدی از ماسک در کشور/مدارس در رتبه چهارم اخطارهای کرونایی

میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان‌های کشور نیز در این مدت، ۵۷.۵۳ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به دانشگاه‌ها با ۹۴.۴۱ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به نانوایی‌ها با ۵۰.۶۸ درصد است.

استفاده ۵۷ درصدی از ماسک در کشور/مدارس در رتبه چهارم اخطارهای کرونایی

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۲۴ آذر تا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، ۵۶.۸۰ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به دانشگاه‌ها با ۸۹.۱۶ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به تالارهای پذیرایی با ۴۸.۴۷ درصد بوده است.

استفاده ۵۷ درصدی از ماسک در کشور/مدارس در رتبه چهارم اخطارهای کرونایی

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۲۴ آذر تا ۲۹ دی ماه، ۵۹.۹۰ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به دانشگاه‌ها با ۹۲.۳۱ درصد و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به مراکز ورزشی با ۵۳.۸۲ درصد رعایت بوده است.

استفاده ۵۷ درصدی از ماسک در کشور/مدارس در رتبه چهارم اخطارهای کرونایی

در عین حال میانگین درصد رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور در فاز اول مدیریت هوشمند کرونا، از ۱۵ تا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، ۸۷.۰۷ درصد بوده است. بیشترین میزان رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی در دانشگاه‌ها با ۹۶.۵۰ درصد و کمترین میزان در استادیوم‌ها با ۷۹.۲۵ درصد در مهدکودک‌ها بوده است.

استفاده ۵۷ درصدی از ماسک در کشور/مدارس در رتبه چهارم اخطارهای کرونایی

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مراکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۲۲۰۸۵۴ مورد بازرسی انجام شده است.