|
کدخبر: 850427

دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱| شماره ۴۳۲۳

در شرق امروز می‌خوانید:

+ ترور شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن از چند جهت برای آینده آسیا و به ویژه شرق این قاره کهن مهم است. شاید بزرگترین میراث او مقابله با ماجراجویی های پکن باشد. در مطلبی به آنچه آبه در ژاپن امروز به جای گذاشته پرداخته ایم.

+  دادگاه بدوی برای متهم پرونده " من هم" حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که پس از دو سال پیگیری صادر شد و البته از جهت این که با اعدام خاتمه یابد مورد نقد برخی شاکیان پرونده و حقوق دانان است. در گفت و گویی با وکیل تعدادی از شاکیان پرونده او اذعان داشت که برخی شاکیان بخاطر احتمال صدور حکم اعدام از شکایت صرف نظر کردند زیرا معتقد به جزای او بودند اما نه با حکم اعدام. پرونده ای در این رابطه داریم که با گفت و گوی وکیل تعدادی شاکیان تکمیل شده است.

+ ماجرای اختلاف دو مهاجم سرشناس تیم ملی در مورد ادامه یا قطع همکاری دراگان اسکوچیچ سوژه گزارش امروز بخش ورزشی است. این گزارش خواندنی را از دست ندهید.