|

تکرار تنش‌های آبی و اجتماعی خوزستان در سال ۱۴۰۱

پیش‌بینی تداوم کم‌آبی خوزستان در سال پیش‌رو

صدای اعتراض خوزستانی‌ها شاید ماندگارترین تصویر از ایران ۱۴۰۰ باشد؛ اعتراضی تنها برای دستیابی به آب آشامیدنی؛ اعتراضات گسترده‌ مردمی که به تنش کشیده شد. بعد از تجمعات مردمی، تانکرهای آب راهی روستاهایی شد که هنوز به آب لوله‌کشی دسترسی ندارند. شاید تصویر زنان و مردانی که به زبان عربی از مرگ گاومیش‌ها به‌‌عنوان تنها دارایی زندگی‌شان می‌گفتند، هنوز مقابل چشمانتان باشد. شاید تصاویر جان‌دادن گاومیش‌ها از شدت گرما و بی‌آبی روی تن خشک هورالعظیم را هیچ‌وقت فراموش نکنید. همه اینها در خوزستان رخ داد؛ استانی که بزرگ‌ترین رود ایران یعنی کارون در آن جاری است و پنج رود بزرگ و کوچک دیگر. هنوز این سؤال در ذهن بسیاری از ایرانیان بی‌جواب مانده که چرا خوزستان پرآب، ناله بی‌آبی سر می‌دهد؟ احسان دانشور، متخصص منابع آب و استاد دانشگاه لیورپول، برای پاسخ به این پرسش ایده «عدالت محیط‌زیستی» را مطرح می‌کند.

زینب رحیمی- روزنامه‌نگار

صدای اعتراض خوزستانی‌ها شاید ماندگارترین تصویر از ایران ۱۴۰۰ باشد؛ اعتراضی تنها برای دستیابی به آب آشامیدنی؛ اعتراضات گسترده‌ مردمی که به تنش کشیده شد. بعد از تجمعات مردمی، تانکرهای آب راهی روستاهایی شد که هنوز به آب لوله‌کشی دسترسی…