|

روایت درد؛

مشاهدات خبرنگار شرق از سیل امام زاده داوود

مشاهدات خبرنگار شرق از سیل امام زاده نشان می دهد، مردم هنوز به دنبال عزیزان خود هستند و می گویند دستشان به جایی نمی رسد.

در تاریخ ۶ مرداد به دنبال بارش‌ شدید باران در امامزاده داوود، سیل خسارت‌ مالی و جانی زیادی برجا گذاشت.

مشاهدات خبرنگار شرق از سیل امام زاده نشان می دهد، مردم هنوز به دنبال عزیزان خود هستند و می گویند دستشان به جایی نمی رسد.