|

خانواده‌ها چگونه خودمراقبتى را به فرزندانشان آموزش دهند؟

راز مگو | قسمت ششم

در این قسمت آموزش ٩ تا ١٢ سال را به شما خواهیم گفت.

هدى هاشمى- در این قسمت درباره نوجوانان صحبت میکنیم. این سن براى خانواده ها خیلى مهم است. لازم است والدین به فرزندانشان درباره اتفاقات بلوغ و سن بلوغ توضیح دهند.

در این قسمت آموزش ٩ تا ١٢ سال را به شما خواهیم گفت.