|

در گفت‌وگوی «وزیر خارجه ایران» با «فرید زکریا»؛

برجام، تحریم‌ها و دیپلماسی

فرید زکریا در اجلاس داوس با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت‌وگو کرده‌است.

فرید زکریا در اجلاس داوس با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت‌وگو کرده‌است.

امیرعبداللهیان در این گفت‌وگو نکات مهمی درباره دلایل عدم حل مساله برجام عنوان کرده است.

این گفت‌وگو را با ترجمه فارسی ببینید.