|

آنچه از من نمی‌دانی؛

قسمت چهارم | پیروز حناچی

حناچی معتقد است احمدی‌نژاد از همان ابتدا با هدف ریاست جمهوری به شهرداری آمد به طوری که یک دوربین صداوسیما همه روزه با او بود و به قانون می‌گفت «ضوابط دست و پا گیر»

او متولد ۱۳۴۳ در چهارراه رضایی تهران است که زمان کودکی‌اش را در همسایگی دانشگاه شریف گذرانده است

حناچی در این گفت‌وگوی صمیمی از شغل‌هایی که در زمان کودکی داشته، فضای سیاسی حاکم در قبل از انقلاب، تصمیم به شرکت در جبهه و آشنایی با مهندسی در عملیات خیبر و قبولی در دانشگاه تهران که مسیر جدیدی را پیش‌رویش گذاشت، تا…