|

با حضور‌ صادق نوروزی، محسن آرمین فیض‌الله عرب‌سرخی و محمد عطریانفر

ریشه‌های انشعاب مجاهدین

انشعاب‌های سیاسی در تاریخ معاصر ایران میان احزاب و گروه‌ها عمدتا منجر به دسته‌بندی‌های قابل‌توجهی شده که روند‌های سیاسی را عمیقا تحت تأثیر خود قرار داده است.

انشعاب‌های سیاسی در تاریخ معاصر ایران میان احزاب و گروه‌ها عمدتا منجر به دسته‌بندی‌های قابل‌توجهی شده که روند‌های سیاسی را عمیقا تحت تأثیر خود قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این انشعابات به پس از پیروزی انقلاب بازمی‌گردد که در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیرو اختلاف‌نظرات میان جناح چپ و راست سازمان به وقوع پیوست و در آینده سیاسی که امروز در…