|

زندگی به سبک فائزه - قسمت اول

در دیدار با فائزه هاشمی، به زوایای مختلف زندگی او و خانواده‌اش پرداختیم. پرسیدیم چقدر افسانه‌های مطرح شده از ثروت خانواده آن‌ها واقعی است؟‌

شهرزاد همتی دبیر گروه جامعه استودیو شرق تدوین

کودکی و نوجوانی و ارتباطش با خانواده را بررسی کردیم. فائزه هاشمی درباره مردم و همسایه‌هایشان گفت. اینکه از رفتار مردم با خودش راضی‌ است و فکر می‌کند که مردم به او احترام می‌گذارند چون حرف آن‌ها را به زبان می‌آورد. از آقازادگی گفت و اینکه همین آقازاده بودن باعث می‌شود گاهی حتی نتواند حقش را بگیرد. این گفت‌وگو درباره زوایای شخصی زندگی زنی است که…