|
تجسم زنده خاطره

تجسم زنده خاطره

«ایران درودی کیست؟ یک نقاش، یک زن که از مکزیکوسیتی تا کانادا و از اروپا تا آسیا شناخته‌شده است. او در کاخ‌ هنرهای زیبای مکزیکو، گالری هریتیج تورنتو، موزه هنرهای مدرن پاریس و در جاهای معتبر بین‌المللی نمایشگاه داشته است. در اولین شب نمایشگاه اخیرش در کانادا، 10 تابلو از 20 تابلوی او فروش رفت و بقیه در روز بعد فروخته شد؛ با قیمتی بیش از 18هزار دلار. خانم درودی به سوی رقابت‌های بزرگ‌تر پیش می‌تازد».

مهرنوش علی‌مددی.منتقد: 1  «ایران درودی کیست؟ یک نقاش، یک زن که از مکزیکوسیتی تا کانادا و از اروپا تا آسیا شناخته‌شده است. او در کاخ‌ هنرهای زیبای مکزیکو، گالری هریتیج تورنتو، موزه هنرهای مدرن پاریس و در جاهای معتبر بین‌المللی نمایشگاه داشته است. در اولین شب نمایشگاه اخیرش در کانادا، 10 تابلو از 20 تابلوی او فروش…