|

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران

در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که امروز اعلام شده و شامل ۱۱ فرد و چهار نهاد است، نام فرمانده نیروی بسیج نیز دیده می‌شود.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران

به گزارش تسنیم، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با تحریم وزیر اطلاعات، بخش سایبری سپاه پاسداران و گشت ارشاد نیروی انتظامی به ادعای حمایت از فوت مرحومه مهسا امینی و اغتشاشگران موافقت کردند.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با تحریم وزیر اطلاعات، بخش سایبری سپاه پاسداران و گشت ارشاد نیروی انتظامی به ادعای حمایت از فوت مرحومه مهسا امینی و اغتشاشگران موافقت کردند.

در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که امروز اعلام شده و شامل 11 فرد و چهار نهاد است، نام فرمانده نیروی بسیج نیز دیده می‌شود.