|

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:

هدف از مذاکرات پایدار لغو تحریم‌ها است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: هدف از مذاکرات این است که به صورت پایدار تحریم‌ها لغو شود و انتفاع برای وضعیت اقتصادی مردم ایران حاصل شود.

هدف از مذاکرات پایدار لغو تحریم‌ها است

محمد اسلامی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اساس مذاکرات برجامی برای دفع اتهامات و گرفتن بهانه از دشمنان بوده است که مرتب علیه کشور اخبار، مکان‌ها و مدارک ادعایی را مطرح می‌کنند اظهار داشت: تحریم‌هایی که به این بهانه وضع شده با مذاکرات برجام باید لغو می شده است.

وی ادامه داد: الان هم هدف از مذاکرات این است که به صورت پایدار تحریم‌ها لغو شود و انتفاع برای وضعیت اقتصادی مردم ایران حاصل شود.