|

پیشنهاد گستاخانه آمریکا به ایران برای توافق هسته‌ای؛

آمریکا: ایران قاتلین حاج قاسم سلیمانی را فراموش کند

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: آمریکا بار دیگر پیشنهاد داد که سپاه از فهرست تروریسم خارج شود و در عوض آن، ایران قاتلین حاج قاسم سلیمانی را فراموش کند. ایران گفت «نه».

آمریکا: ایران قاتلین حاج قاسم سلیمانی را فراموش کند

محمد جمشیدی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: خارج کردن سپاه از لیست ترور (نه تحریم) پیشنهاد آمریکا به دولت قبل بود تا ایران را وادار به پذیرش مذاکرات منطقه‌ای و موشکی کند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور بیان کرد: آمریکا می‌گفت بدون مذاکره منطقه‌ای و موشکی، بازگشت به توافق ۲۰۱۵ نیز غیرممکن است. تیم رئیسی این خواسته را رد کرد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: آمریکا بار دیگر پیشنهاد داد که سپاه از فهرست تروریسم خارج شود و در عوض آن، ایران قاتلین حاج قاسم را فراموش کند. ایران گفت «نه».

وی تصریح کرد: آمریکا سه بار دیگر پیشنهادهایی برای امنیت نیروهایش داد. ایران همه را رد کرد و آمریکا نهایتا پا پس کشید. حالا چه کسی امتیاز داده؟