|

هزینه تأمین سرپناه برای سام و سامان تأمین شد

در هفته گذشته فراخوانی برای تأمین ودیعه منزل برای دو کودک به نام سام و سامان در روزنامه شرق منتشر شد. دو کودک بی‌شناسنامه که به‌واسطه اعتیاد پدر و مادر بی‌خانمانی را تجربه کرده بودند.

در هفته گذشته فراخوانی برای تأمین ودیعه منزل برای دو کودک به نام سام و سامان در روزنامه شرق منتشر شد. دو کودک بی‌شناسنامه که به‌واسطه اعتیاد پدر و مادر بی‌خانمانی را تجربه کرده بودند. تا اینکه انجمن مردم‌نهاد کیانا آنها را پیدا کرد و با شناسایی خاله بچه‌ها از او خواست سرپرستی بچه‌ها را بر عهده بگیرد. خاله و شوهر‌خاله قبول کردند از این دو برادر مراقبت کنند اما مشکلات برای آنها پایان ندارد، آن‌طور‌که پرونده این دو برادر در انجمن کیانا نشان می‌دهد، سام و سامان شناسنامه ندارند، مادرشان معتاد خیابان‌گرد است و پدرشان به دلیل ارتکاب جرائم سنگین به حبس طولانی‌مدت محکوم شده است، حالا که بچه‌ها پیش خاله و شوهرخاله هستند، کوچکی خانه دردسر جدیدی را درست کرده است. خاله این دو پسربچه در اصفهان زندگی می‌کند و همراه شوهرش هردو کارگری می‌کنند تا زندگی خودشان و فرزند نوجوانشان را اداره کنند، آنها خانه‌ای بسیار کوچک دارند و با توجه به حضور سام و سامان و درخواست صاحبخانه برای تخلیه خانه مجبور بودند جای جدیدی را اجاره کنند، با کمک شما مردم خیر شرایط برای تهیه یک خانه استیجاری مناسب سام و سامان فراهم شد. امید است این مسیر را بتوانیم همواره در کنار شما ادامه دهیم.