|
کدخبر: 304209

رئیسی:

خیال مردم از امنیت آسوده است

یلنا: رئیس‌جمهور در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس گفت: امروز مردم خیال‌شان از امنیت کشور در بخش‌های مختلف آسوده است؛ زیرا هیچ حرکتی از چشم دلاوران نیروهای مسلح پوشیده نیست. این احساس امنیت به دلیل اقتدار سپاه، ارتش و بسیج است. ارتش و سپاه در دل مردم جای دارند و ارتباط مردم با نیروهای مسلح بسیار نزدیک است. او ادامه داد: با وجود این تحریم‌ها بیشترین پیشرفت را در حوزه نظامی و هسته‌ای داشته‌ایم. تا وقتی روحیه دلاوران ما انقلابی و بسیجی باشد، دشمن هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. آنچه امروز به کشور قدرت داده اراده پولادین است.

یلنا: رئیس‌جمهور در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس گفت: امروز مردم خیال‌شان از امنیت کشور در بخش‌های مختلف آسوده است؛ زیرا هیچ حرکتی از چشم دلاوران نیروهای مسلح پوشیده نیست. این احساس امنیت به دلیل اقتدار سپاه، ارتش و بسیج است. ارتش و سپاه در دل مردم جای دارند و ارتباط مردم با نیروهای مسلح بسیار نزدیک است. او ادامه داد: با وجود این تحریم‌ها بیشترین پیشرفت را در حوزه نظامی و هسته‌ای داشته‌ایم. تا وقتی روحیه دلاوران ما انقلابی و بسیجی باشد، دشمن هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. آنچه امروز به کشور قدرت داده اراده پولادین است.