|
کدخبر: 302458

مدیرعامل بانک مسکن در دیدار اولین مدال‌آور تاریخ بوکس ایران

دنیا با ورزش قدرت خود را نشان می‌دهد

مدیرعامل بانک مسکن در دیدار اولین مدال‌آور تاریخ بوکس ایران با تأکید بر اینکه دریافت این مدال موجب برانگیختن غرور ملی شده است گفت: تمام دنیا با ورزش قدرت خود را نشان می‌دهد بنابراین مدیریت قهرمانی و حفظ آن می‌تواند برای جوانان الگوساز شود. دکتر «محمود شایان» عصر روز گذشته در ساختمان مرکزی بانک مسکن پذیرای دانیال شه‌بخش، جادوگر بوکس و اولین مدال‌آور تاریخ بوکس ایران در جهان بود. در این دیدار ، مدال‌آور تاریخ بوکس ایران در جهان را حسین ثوری، رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران و محمود نهتانی، مربی تیم ملی بوکس همراهی می‌کردند. دکتر شایان با اشاره به اینکه بانک مسکن در راستای ارزش‌گذاری به قهرمان جهان بوکس پیش‌قدم شده‌اند گفت: این تقدیرها و توجهات در راستای اهداف فرهنگی و پیوست اجتماعی بانک مسکن در کشور، به رشد و امید در جوانان، توسعه فرهنگ ورزشی در ایران و ایجاد نشاط در جامعه کمک می‌کند. مدیرعامل بانک مسکن در این دیدار صمیمانه با اشاره به اینکه باید این نگاه که از مناطق محروم نمی‌توان قهرمان تربیت کرد تغییر کند ادامه داد: در تمام دنیا قدرت و اعتبار از طریق ورزش نشان داده می‌شود بنابراین می‌توان این‌طور عنوان کرد که مدال‌آور بوکس ایران در جهان (دانیال شه‌بخش) باعث برانگیختن غرور ملی شده است و باید این قهرمانان به نوعی حفظ و برای جوانان کشور الگوسازی شوند. وی موفقیت، افزایش دانش و آگاهی، حفظ موفقیت، فکر اقتصادی و فکر خلاق ورزشی را به جوانان و ورزشکاران توصیه و خاطرنشان کرد: ورزشکاران و به‌خصوص مدال‌آور ملی بوکس باید تنها به اراده ملی توجه کند چراکه حفظ مسئولیت قهرمانی و رعایت اخلاق ورزشی می‌تواند این جوان 21ساله را تا 40سالگی در سطح قهرمانی و قدرت‌آفرینی برای کشور حفظ کند.

مدیرعامل بانک مسکن در دیدار اولین مدال‌آور تاریخ بوکس ایران با تأکید بر اینکه دریافت این مدال موجب برانگیختن غرور ملی شده است گفت: تمام دنیا با ورزش قدرت خود را نشان می‌دهد بنابراین مدیریت قهرمانی و حفظ آن می‌تواند برای جوانان الگوساز شود. دکتر «محمود شایان» عصر روز گذشته در ساختمان مرکزی بانک مسکن پذیرای دانیال شه‌بخش، جادوگر بوکس و اولین مدال‌آور تاریخ بوکس ایران در جهان بود. در این دیدار ، مدال‌آور تاریخ بوکس ایران در جهان را حسین ثوری، رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران و محمود نهتانی، مربی تیم ملی بوکس همراهی می‌کردند. دکتر شایان با اشاره به اینکه بانک مسکن در راستای ارزش‌گذاری به قهرمان جهان بوکس پیش‌قدم شده‌اند گفت: این تقدیرها و توجهات در راستای اهداف فرهنگی و پیوست اجتماعی بانک مسکن در کشور، به رشد و امید در جوانان، توسعه فرهنگ ورزشی در ایران و ایجاد نشاط در جامعه کمک می‌کند. مدیرعامل بانک مسکن در این دیدار صمیمانه با اشاره به اینکه باید این نگاه که از مناطق محروم نمی‌توان قهرمان تربیت کرد تغییر کند ادامه داد: در تمام دنیا قدرت و اعتبار از طریق ورزش نشان داده می‌شود بنابراین می‌توان این‌طور عنوان کرد که مدال‌آور بوکس ایران در جهان (دانیال شه‌بخش) باعث برانگیختن غرور ملی شده است و باید این قهرمانان به نوعی حفظ و برای جوانان کشور الگوسازی شوند. وی موفقیت، افزایش دانش و آگاهی، حفظ موفقیت، فکر اقتصادی و فکر خلاق ورزشی را به جوانان و ورزشکاران توصیه و خاطرنشان کرد: ورزشکاران و به‌خصوص مدال‌آور ملی بوکس باید تنها به اراده ملی توجه کند چراکه حفظ مسئولیت قهرمانی و رعایت اخلاق ورزشی می‌تواند این جوان 21ساله را تا 40سالگی در سطح قهرمانی و قدرت‌آفرینی برای کشور حفظ کند.