|

خبر

سازمان جهانی بهداشت: صدها هزار اروپایی در معرض مرگ کرونایی
دویچه‌وله: با شیوع گسترده کرونا در سرتاسر اروپا، سازمان جهانی بهداشت زنگ خطر را به صدا درآورده است. بر‌اساس داده‌های این نهاد سازمان ملل متحد، تا بهار سال ۲۰۲۲ صدها هزار نفر در سطح اروپا بر اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ جان خواهند سپرد. بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که بر‌اساس ارزیابی‌ها، بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ۴۹ کشور از ۵۳ کشور حوزه بزرگ اروپایی در بازه زمانی تا اول مارس ۲۰۲۲ متحمل بار سنگین هجوم بیماران کرونایی خواهند بود. براساس روندی که هم‌اکنون مشاهده می‌شود، می‌توان به این رقم تخمینی رسید که شمار موارد فوتی تا اوایل سال آینده به بیش از ۲.۲ میلیون نفر خواهد رسید. هم‌اکنون این رقم مرز ۱.۵ میلیون نفر را گذرانده است. بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت که مقر آن در کپنهاگ است، در این رابطه توضیح داد که تنها با اتخاذ اقدامات فوری می‌توان مانع از این روند شد. تنها با زدن ماسک در سطح جهانی می‌توان مانع از مرگ بیش از ۱۶۰ هزار نفر شد. از نظر بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت، دو عامل در اوج‌گیری شمار بالای مبتلایان در بسیاری از مناطق اروپایی نقش داشته است: نخستین عامل گونه دلتای کروناست که واگیر بسیار بالایی دارد. عامل دوم کشورهایی است که طی ماه‌های گذشته در میان مردم خود این تصور را ایجاد کردند که ویروس کرونا دیگر تهدیدی جدی نیست و در پی این رویکرد تدابیری مانند زدن ماسک را دیگر جدی نگرفتند.

سازمان جهانی بهداشت: صدها هزار اروپایی در معرض مرگ کرونایی
دویچه‌وله: با شیوع گسترده کرونا در سرتاسر اروپا، سازمان جهانی بهداشت زنگ خطر را به صدا درآورده است. بر‌اساس داده‌های این نهاد سازمان ملل متحد، تا بهار سال ۲۰۲۲ صدها هزار نفر در سطح اروپا بر اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ جان خواهند سپرد. بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که بر‌اساس ارزیابی‌ها، بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ۴۹ کشور از ۵۳ کشور حوزه بزرگ اروپایی در بازه زمانی تا اول مارس ۲۰۲۲ متحمل بار سنگین هجوم بیماران کرونایی خواهند بود. براساس روندی که هم‌اکنون مشاهده می‌شود، می‌توان به این رقم تخمینی رسید که شمار موارد فوتی تا اوایل سال آینده به بیش از ۲.۲ میلیون نفر خواهد رسید. هم‌اکنون این رقم مرز ۱.۵ میلیون نفر را گذرانده است. بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت که مقر آن در کپنهاگ است، در این رابطه توضیح داد که تنها با اتخاذ اقدامات فوری می‌توان مانع از این روند شد. تنها با زدن ماسک در سطح جهانی می‌توان مانع از مرگ بیش از ۱۶۰ هزار نفر شد. از نظر بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت، دو عامل در اوج‌گیری شمار بالای مبتلایان در بسیاری از مناطق اروپایی نقش داشته است: نخستین عامل گونه دلتای کروناست که واگیر بسیار بالایی دارد. عامل دوم کشورهایی است که طی ماه‌های گذشته در میان مردم خود این تصور را ایجاد کردند که ویروس کرونا دیگر تهدیدی جدی نیست و در پی این رویکرد تدابیری مانند زدن ماسک را دیگر جدی نگرفتند.