|
کدخبر: 301467

کرباسچی:

حرف شعاری نزنیم، فولاد مبارکه را نمی‌توان جابه‌جا کرد

شاید در احداث برخی سدها اشتباهاتی صورت گرفته‌ باشد؛ اما استثناست. 10، 15 سال است که دو پروژه ورودی آب به زاینده‌رود معطل تصمیم‌گیری دولت‌ها و عدم قاطعیت در کارهای اجرائی است.
این دو پروژه می‌تواند هر‌کدام چند صد میلیون متر مکعب آب وارد زاینده‌رود کند؛ در واقع سر همین حرف و حدیث‌های سیاسی و اختلافات استانی بین نمایندگان و مدیران، اجرائی نشده‌ است. ساخت همین فولاد مبارکه ۱۰ سال زمان برد. از زمانی که من استاندار اصفهان شدم، مشغول به کار بودند و زمانی که من از استان رفتم،‌ خاطرم هست که آقای مهندس موسوی برای بهره‌برداری از فاز اول آن آمدند. مگر می‌شود فولاد مبارکه را جابه‌جا کرد. اینها حرف‌های شعاری است.

شاید در احداث برخی سدها اشتباهاتی صورت گرفته‌ باشد؛ اما استثناست. 10، 15 سال است که دو پروژه ورودی آب به زاینده‌رود معطل تصمیم‌گیری دولت‌ها و عدم قاطعیت در کارهای اجرائی است.
این دو پروژه می‌تواند هر‌کدام چند صد میلیون متر مکعب آب وارد زاینده‌رود کند؛ در واقع سر همین حرف و حدیث‌های سیاسی و اختلافات استانی بین نمایندگان و مدیران، اجرائی نشده‌ است. ساخت همین فولاد مبارکه ۱۰ سال زمان برد. از زمانی که من استاندار اصفهان شدم، مشغول به کار بودند و زمانی که من از استان رفتم،‌ خاطرم هست که آقای مهندس موسوی برای بهره‌برداری از فاز اول آن آمدند. مگر می‌شود فولاد مبارکه را جابه‌جا کرد. اینها حرف‌های شعاری است.