|
کدخبر: 297648

با حکم وزیر کشور صورت گرفت

خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور شد


شرق: وزیر کشور با صدور حکمی، محمدباقر خرمشاد را به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد. دکتر محمدباقر خرمشاد، معاون جدید سیاسی وزارت کشور، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استاد‌تمام است و علاوه‌بر حوزه تحقیقات و پژوهش، تجربه خدمت و مسئولیت به‌عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون وزارت امور خارجه، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مسئول مطالعات سیاسی در مرکز پژوهش‌های مجلس را در پیشینه خود ثبت کرده است. در حکم احمد وحیدی خطاب به خرمشاد، آمده است: رصد و بررسی مستمر مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، برقراری تعامل مؤثر و کارآمد با احزاب و تشکل‌ها و تلاش در جهت حمایت و تقویت آنها، اجرای مطلوب و شایسته قانون احزاب و تشکل‌ها، سعی در جهت هم‌افزایی و تقویت همبستگی و انسجام میان همه اقوام، اقلیت‌ها و آحاد مردم عزیز و شریف، فراهم‌سازی زمینه و شرایط برگزاری قانونمند و هرچه باشکو‌ه‌تر انتخابات با رویکرد مشارکت حداکثری مردم و توجه ویژه به امور مربوط به تقسیمات کشوری برابر قوانین موضوعه از جمله وظایف و مأموریت‌هایی است که انتظار دارد در راستای سیاست‌ها و برنامه‌ها و مأموریت‌های وزارت کشور در این حوزه مهم، با برنامه‌ریزی کارآمد مبتنی‌بر اصول درراستای نیل به آن تلاش و کوشش نمایید. همچنین وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور، گفت: آقای خرمشاد از شناخته‌شدگان فضای سیاسی هستند و مسئولیت‌های متعدد و مهمی را در پیشینه خود داشتند. معاون جدید سیاسی وزارت کشور نیز در این نشست گفت: جایگزینی جمال عرف، معاون سابق سیاسی وزیر کشور، کار سختی است. ایشان توفیقات زیادی داشتند و ان‌شاءالله مسیر کار در حوزه سیاسی را با رویکرد ارتقای وفاق و کارآمدی، مشارکت در عرصه سیاسی کشور دنبال می‌کنیم. عرف نیز تغییر معاون سیاسی وزارت کشور را طبیعت مقطع تغییر دولت‌ها توصیف کرد و از وزیر کشور برای تسهیل این روند تشکر کرد. او دکتر خرمشاد، معاون جدید سیاسی را مدیری فرهیخته و با‌تجربه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد خرمشاد در دوره مسئولیت در وزارت کشور موفق باشد.


شرق: وزیر کشور با صدور حکمی، محمدباقر خرمشاد را به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد. دکتر محمدباقر خرمشاد، معاون جدید سیاسی وزارت کشور، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استاد‌تمام است و علاوه‌بر حوزه تحقیقات و پژوهش، تجربه خدمت و مسئولیت به‌عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون وزارت امور خارجه، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مسئول مطالعات سیاسی در مرکز پژوهش‌های مجلس را در پیشینه خود ثبت کرده است. در حکم احمد وحیدی خطاب به خرمشاد، آمده است: رصد و بررسی مستمر مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، برقراری تعامل مؤثر و کارآمد با احزاب و تشکل‌ها و تلاش در جهت حمایت و تقویت آنها، اجرای مطلوب و شایسته قانون احزاب و تشکل‌ها، سعی در جهت هم‌افزایی و تقویت همبستگی و انسجام میان همه اقوام، اقلیت‌ها و آحاد مردم عزیز و شریف، فراهم‌سازی زمینه و شرایط برگزاری قانونمند و هرچه باشکو‌ه‌تر انتخابات با رویکرد مشارکت حداکثری مردم و توجه ویژه به امور مربوط به تقسیمات کشوری برابر قوانین موضوعه از جمله وظایف و مأموریت‌هایی است که انتظار دارد در راستای سیاست‌ها و برنامه‌ها و مأموریت‌های وزارت کشور در این حوزه مهم، با برنامه‌ریزی کارآمد مبتنی‌بر اصول درراستای نیل به آن تلاش و کوشش نمایید. همچنین وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور، گفت: آقای خرمشاد از شناخته‌شدگان فضای سیاسی هستند و مسئولیت‌های متعدد و مهمی را در پیشینه خود داشتند. معاون جدید سیاسی وزارت کشور نیز در این نشست گفت: جایگزینی جمال عرف، معاون سابق سیاسی وزیر کشور، کار سختی است. ایشان توفیقات زیادی داشتند و ان‌شاءالله مسیر کار در حوزه سیاسی را با رویکرد ارتقای وفاق و کارآمدی، مشارکت در عرصه سیاسی کشور دنبال می‌کنیم. عرف نیز تغییر معاون سیاسی وزارت کشور را طبیعت مقطع تغییر دولت‌ها توصیف کرد و از وزیر کشور برای تسهیل این روند تشکر کرد. او دکتر خرمشاد، معاون جدید سیاسی را مدیری فرهیخته و با‌تجربه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد خرمشاد در دوره مسئولیت در وزارت کشور موفق باشد.