|
کدخبر: 276655

شبکه آفتاب

شماره پنجاه‌وسوم ماهنامه فرهنگ و جامعه «شبکه آفتاب» منتشر شد. روی جلد این شماره تصویری از زندان مشهور ایسالکو در السالوادور نقش بسته که در چند ماه اخیر به یکی از تصاویر ایکونیک دوران پاندامی تبدیل شد است. اما موضوع محوری این شماره از ماهنامه شبکه آفتاب نگاهی به زندگی فرودستان در جامعه و ادبیات است. در صفحات ابتدایی این مجله امین شول‌سیرجانی یک تجربه‌نگاری از مواجهه چهار خانواده با تنگناهای اقتصادی نوشته که بسیار خواندنی است. همچنین امیلی امرایی گزارشی با عنوان «در غیاب پیراهن زرشکی» به‌ جای خالی درراه‌ماندگان در ادبیات داستانی امروز پرداخته است. مروری بر کارنامه فرخ غفاری، روزگار و زمانه امیر نادری و گزارشی از وضعیت اکراین آنلاین فیلم‌ها از دیگر مطالبی است که در این شماره شبکه آفتاب یافت می‌شود. در بخش هنرهای تجسمی این شماره شبکه آفتاب مروری بر آثار و زندگی هنری اکبر میخک و در بخش تئاتر هم گفت‌وگویی با امیررضا کوهستانی منتشر شده است. معین فرخی هم در بخش‌های پایانی این شماره مجله مطلبی از دیوید فاستر والاس را با عنوان «در حال‌وهوای مزاح بی‌پایان» ترجمه کرده است.

شماره پنجاه‌وسوم ماهنامه فرهنگ و جامعه «شبکه آفتاب» منتشر شد. روی جلد این شماره تصویری از زندان مشهور ایسالکو در السالوادور نقش بسته که در چند ماه اخیر به یکی از تصاویر ایکونیک دوران پاندامی تبدیل شد است. اما موضوع محوری این شماره از ماهنامه شبکه آفتاب نگاهی به زندگی فرودستان در جامعه و ادبیات است. در صفحات ابتدایی این مجله امین شول‌سیرجانی یک تجربه‌نگاری از مواجهه چهار خانواده با تنگناهای اقتصادی نوشته که بسیار خواندنی است. همچنین امیلی امرایی گزارشی با عنوان «در غیاب پیراهن زرشکی» به‌ جای خالی درراه‌ماندگان در ادبیات داستانی امروز پرداخته است. مروری بر کارنامه فرخ غفاری، روزگار و زمانه امیر نادری و گزارشی از وضعیت اکراین آنلاین فیلم‌ها از دیگر مطالبی است که در این شماره شبکه آفتاب یافت می‌شود. در بخش هنرهای تجسمی این شماره شبکه آفتاب مروری بر آثار و زندگی هنری اکبر میخک و در بخش تئاتر هم گفت‌وگویی با امیررضا کوهستانی منتشر شده است. معین فرخی هم در بخش‌های پایانی این شماره مجله مطلبی از دیوید فاستر والاس را با عنوان «در حال‌وهوای مزاح بی‌پایان» ترجمه کرده است.