|

دزدان سریالی ضبط خودروها به دام افتادند

شرق: اعضای باند چهارنفره سارقان ضبط خودرو و مال‌خران اموال سرقتی دستگیر شدند و به صد فقره سرقت اعتراف کردند.
به گزارش خبرنگار ما، بیستم خرداد پرونده‌ای با موضوع دستگیری یک سارق ضبط خودرو به نام مصطفی که مأموران گشت کلانتری 136 فرجام او را حین سرقت ضبط یک دستگاه خودروی پژو 206 مشاهده و دستگیر کرده بودند، برای رسیدگی تخصصی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع داده شد.
متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در تحقیقات مقدماتی به جرمش اعتراف کرد و گفت: با همدستی یکی از دوستانم به نام سعید، صد فقره ضبط خودرو سرقت کرده‌ایم. در جریان بررسی‌های پلیسی معلوم شد همدست مصطفی سابقه‌دار بوده و پیش‌تر به جرم سرقت لوازم داخل خودرو دستگیر شده است. در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، مخفیگاه سعید شناسایی و با هماهنگی‌های قضائی، دومین متهم پرونده در عملیاتی پلیسی دستگیر شد. سعید نیز پس از انتقال به پایگاه چهارم پلیس آگاهی، به جرمش اعتراف کرد و توضیح داد: من قبلا نیز به جرم سرقت دستگیر شده بودم و دزدی از خودروها را بلد بودم؛ به همین دلیل بعد از آزادی، این کار را با همدستی مصطفی ادامه دادم. ما در این مدت اموال سرقتی را به دو مال‌خر به نام‌های اصغر و محسن که مغازه‌ای در حوالی بازار تهران دارند، فروخته و پول آن را با مصطفی تقسیم کرده‌ایم. در ادامه تحقیقات پلیسی، هر دو مال‌خر در مخفیگاهشان دستگیر شدند. آنها وقتی تحت بازجویی قرار گرفتند، گفتند: اموال سرقتی را بعد از اینکه به قیمت کمی می‌خریدیم، به شهرستان‌های مختلف ارسال می‌کردیم و آنها را به‌عنوان ضبط‌های دست دوم می‌فروختیم. سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران، با تأیید این خبر به شناسایی تعدادی از مال‌باختگان اشاره و اضافه کرد: هر چهار متهم با صدور قرار وثیقه روانه زندان شدند.

شرق: اعضای باند چهارنفره سارقان ضبط خودرو و مال‌خران اموال سرقتی دستگیر شدند و به صد فقره سرقت اعتراف کردند.
به گزارش خبرنگار ما، بیستم خرداد پرونده‌ای با موضوع دستگیری یک سارق ضبط خودرو به نام مصطفی که مأموران گشت کلانتری 136 فرجام او را حین سرقت ضبط یک دستگاه خودروی پژو 206 مشاهده و دستگیر کرده بودند، برای رسیدگی تخصصی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع داده شد.
متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در تحقیقات مقدماتی به جرمش اعتراف کرد و گفت: با همدستی یکی از دوستانم به نام سعید، صد فقره ضبط خودرو سرقت کرده‌ایم. در جریان بررسی‌های پلیسی معلوم شد همدست مصطفی سابقه‌دار بوده و پیش‌تر به جرم سرقت لوازم داخل خودرو دستگیر شده است. در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، مخفیگاه سعید شناسایی و با هماهنگی‌های قضائی، دومین متهم پرونده در عملیاتی پلیسی دستگیر شد. سعید نیز پس از انتقال به پایگاه چهارم پلیس آگاهی، به جرمش اعتراف کرد و توضیح داد: من قبلا نیز به جرم سرقت دستگیر شده بودم و دزدی از خودروها را بلد بودم؛ به همین دلیل بعد از آزادی، این کار را با همدستی مصطفی ادامه دادم. ما در این مدت اموال سرقتی را به دو مال‌خر به نام‌های اصغر و محسن که مغازه‌ای در حوالی بازار تهران دارند، فروخته و پول آن را با مصطفی تقسیم کرده‌ایم. در ادامه تحقیقات پلیسی، هر دو مال‌خر در مخفیگاهشان دستگیر شدند. آنها وقتی تحت بازجویی قرار گرفتند، گفتند: اموال سرقتی را بعد از اینکه به قیمت کمی می‌خریدیم، به شهرستان‌های مختلف ارسال می‌کردیم و آنها را به‌عنوان ضبط‌های دست دوم می‌فروختیم. سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران، با تأیید این خبر به شناسایی تعدادی از مال‌باختگان اشاره و اضافه کرد: هر چهار متهم با صدور قرار وثیقه روانه زندان شدند.