|
کدخبر: 190510

ذوالقدر: بخشی از ناآرامی‌های اقتصاد توسط خودی‌ها شکل گرفته است

خانه ملت: سیده‌فاطمه ذوالقدر در نشست علنی دیروز مجلس، با تأکید بر اینکه بخشی از این ناآرامی‌های امروز اقتصاد توسط خودی‌ها شکل گرفته که از مزیت دسترسی به ارز دولتی برخوردار بوده‌اند، گفت: عملکرد شرکت‌ها و بخش‌ها به بررسی و اعلام‌نظر سریع توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیاز دارد تا دلیل انتخاب آنها برای پرداخت ارز مشخص باشد، مگر نه‌اینکه با کمبود نقدینگی ارز مواجه هستیم، آیا نباید نظارت‌ها را هرچه بیشتر و قوی‌تر می‌کردیم. نماینده تهران در مجلس ادامه داد: موج اعتراضات و واکنش‌های امروز صرفا مطالبات قشر یا گروه خاصی نیست که بتوان با قوه‌ قهریه آن را سامان داد، بلکه این‌بار غم نان است. او با بیان اینکه از مردم همدلی و همراهی و اعتماد به دولت درخواست شده است، افزود: این اعتماد با‌ توجه به وضعیت اقتصاد و فشار اقتصادی وارده به مویی بند است، اما در عمل برای اعلام نام متخلفان و سوداگران بازار ارز وزیری شفاف‌سازی کرد و دیگری با اکراه و تأخیر این اقدام را انجام داد. نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: این اقدام به دور از انسجامی است که نیاز امروز کشور است و به دور از مطالبه‌گری دولت از مردم؛ یعنی اطمینان به قوه‌ مجریه بوده و این رفتارها هرکدام موجی از نا‌آرامی و تشویش را به جامعه وارد می‌کند که دیگر نمی‌توان پس‌لرزه‌های آن را مدیریت کرد. ذوالقدر با اشاره به اینکه باید نگاهی واقع‌بینانه به جامعه داشته باشیم که آیا عدالت به طور کامل در جامعه برقرار شده است؟ ادامه داد: آیا موفق به محو فقر و فساد و تبعیض شده‌ایم؟ آیا خود ارزش‌ها را پاس می‌داریم و همه مسئولان به‌واقع شیفته خدمت هستند؟ آیا آن‌گونه که باید، خدمتگزار این مردم بوده‌ایم؟ مسائل داخلی را پیچیده نکنیم و دچار توهم توطئه نباشیم، اگرچه دشمنان و بدخواهان در تضعیف نظام از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند، اما ما در عبور از بحران‌ها درک کرده‌ایم که عنصر اعتماد و انسجام اجتماعی پیش‌شرط توسعه و پیشرفت کشور است.

خانه ملت: سیده‌فاطمه ذوالقدر در نشست علنی دیروز مجلس، با تأکید بر اینکه بخشی از این ناآرامی‌های امروز اقتصاد توسط خودی‌ها شکل گرفته که از مزیت دسترسی به ارز دولتی برخوردار بوده‌اند، گفت: عملکرد شرکت‌ها و بخش‌ها به بررسی و اعلام‌نظر سریع توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیاز دارد تا دلیل انتخاب آنها برای پرداخت ارز مشخص باشد، مگر نه‌اینکه با کمبود نقدینگی ارز مواجه هستیم، آیا نباید نظارت‌ها را هرچه بیشتر و قوی‌تر می‌کردیم. نماینده تهران در مجلس ادامه داد: موج اعتراضات و واکنش‌های امروز صرفا مطالبات قشر یا گروه خاصی نیست که بتوان با قوه‌ قهریه آن را سامان داد، بلکه این‌بار غم نان است. او با بیان اینکه از مردم همدلی و همراهی و اعتماد به دولت درخواست شده است، افزود: این اعتماد با‌ توجه به وضعیت اقتصاد و فشار اقتصادی وارده به مویی بند است، اما در عمل برای اعلام نام متخلفان و سوداگران بازار ارز وزیری شفاف‌سازی کرد و دیگری با اکراه و تأخیر این اقدام را انجام داد. نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: این اقدام به دور از انسجامی است که نیاز امروز کشور است و به دور از مطالبه‌گری دولت از مردم؛ یعنی اطمینان به قوه‌ مجریه بوده و این رفتارها هرکدام موجی از نا‌آرامی و تشویش را به جامعه وارد می‌کند که دیگر نمی‌توان پس‌لرزه‌های آن را مدیریت کرد. ذوالقدر با اشاره به اینکه باید نگاهی واقع‌بینانه به جامعه داشته باشیم که آیا عدالت به طور کامل در جامعه برقرار شده است؟ ادامه داد: آیا موفق به محو فقر و فساد و تبعیض شده‌ایم؟ آیا خود ارزش‌ها را پاس می‌داریم و همه مسئولان به‌واقع شیفته خدمت هستند؟ آیا آن‌گونه که باید، خدمتگزار این مردم بوده‌ایم؟ مسائل داخلی را پیچیده نکنیم و دچار توهم توطئه نباشیم، اگرچه دشمنان و بدخواهان در تضعیف نظام از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند، اما ما در عبور از بحران‌ها درک کرده‌ایم که عنصر اعتماد و انسجام اجتماعی پیش‌شرط توسعه و پیشرفت کشور است.