|
کدخبر: 188442

شاکی در دادگاه:

زندگی‌ام بعد از تعرض دگرگون شد

شرق: زنی که مدعی ‌است از‌ سوی خواهرزاده شوهرش مورد آزار و اذیت قرار گرفته، وقتی در جلسه دادگاه حاضر شد، از روزهای سختی گفت که بعد از این حادثه برایش درست شده ‌است.
به گزارش خبرنگار ما، زن جوانی سال 96 به مأموران پلیس خبر داد از سوی فردی مورد تجاوز قرار گرفته ‌است. این زن گفت: شوهرم به مسافرت رفته بود و من و پسر کوچکم در خانه تنها بودیم. خواهرزاده شوهرم که همسایه دیوار ‌به دیوار ماست، وارد خانه شد و من را مورد آزار و اذیت قرار داد.
با شکایت این زن مرد جوان بازداشت و تحقیقات از او آغاز شد. متهم تعرض به زن جوان را قبول نکرد و مدعی شد اصلا وارد خانه این زن نشده ‌است. با‌این‌حال شاکی بر شکایت خود باقی ماند.
روز گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: روز حادثه شوهرم برای یک مسافرت کاری به خارج از تهران رفته ‌بود. او پسر بزرگم را هم با خودش برده ‌بود و من با پسر کوچکم که معلولیت هم دارد، در خانه بودم. خواهرزاده شوهرم که همسایه دیوار‌به‌دیوار ماست و می‌دانست که شوهرم در خانه نیست، وارد خانه شد و من را به زور مورد تجاوز قرار داد.
بعد از این حادثه و مطلع‌شدن شوهرم از موضوع، شوهرم تصمیم گرفت من را طلاق دهد. من شکایت کردم که به حقم برسم اما شوهرم من را تنها گذاشته ‌است. من صیغه 99ساله او هستم و دو فرزند از او دارم ولی می‌گوید با توجه به اتفاقی که افتاده، دیگر نمی‌تواند زندگی با من را ادامه دهد. تصمیم گرفته مهریه‌ام را بدهد و از من می‌خواهد خانه را ترک کنم. من از دادگاه درخواست کمک دارم. کاری که متهم کرد زندگی‌ام را دگرگون کرده و وضع خوبی ندارم.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت؛ او بدون اینکه توضیح دهد چطور و چرا وارد خانه زن شاکی شده‌ است ادعا کرد به همسر دایی‌اش تجاوز نکرده و گفته‌های شاکی دروغ است. او گفت: من می‌دانستم دایی‌ام در خانه نیست به‌هر‌حال ما هم فامیل بودیم و هم همسایه اما آنچه این زن ادعا می‌کند درست نیست و من اصلا به او تجاوز نکردم.
با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای تصمیم‌گیری در‌این‌خصوص وارد شور شدند.

شرق: زنی که مدعی ‌است از‌ سوی خواهرزاده شوهرش مورد آزار و اذیت قرار گرفته، وقتی در جلسه دادگاه حاضر شد، از روزهای سختی گفت که بعد از این حادثه برایش درست شده ‌است.
به گزارش خبرنگار ما، زن جوانی سال 96 به مأموران پلیس خبر داد از سوی فردی مورد تجاوز قرار گرفته ‌است. این زن گفت: شوهرم به مسافرت رفته بود و من و پسر کوچکم در خانه تنها بودیم. خواهرزاده شوهرم که همسایه دیوار ‌به دیوار ماست، وارد خانه شد و من را مورد آزار و اذیت قرار داد.
با شکایت این زن مرد جوان بازداشت و تحقیقات از او آغاز شد. متهم تعرض به زن جوان را قبول نکرد و مدعی شد اصلا وارد خانه این زن نشده ‌است. با‌این‌حال شاکی بر شکایت خود باقی ماند.
روز گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: روز حادثه شوهرم برای یک مسافرت کاری به خارج از تهران رفته ‌بود. او پسر بزرگم را هم با خودش برده ‌بود و من با پسر کوچکم که معلولیت هم دارد، در خانه بودم. خواهرزاده شوهرم که همسایه دیوار‌به‌دیوار ماست و می‌دانست که شوهرم در خانه نیست، وارد خانه شد و من را به زور مورد تجاوز قرار داد.
بعد از این حادثه و مطلع‌شدن شوهرم از موضوع، شوهرم تصمیم گرفت من را طلاق دهد. من شکایت کردم که به حقم برسم اما شوهرم من را تنها گذاشته ‌است. من صیغه 99ساله او هستم و دو فرزند از او دارم ولی می‌گوید با توجه به اتفاقی که افتاده، دیگر نمی‌تواند زندگی با من را ادامه دهد. تصمیم گرفته مهریه‌ام را بدهد و از من می‌خواهد خانه را ترک کنم. من از دادگاه درخواست کمک دارم. کاری که متهم کرد زندگی‌ام را دگرگون کرده و وضع خوبی ندارم.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت؛ او بدون اینکه توضیح دهد چطور و چرا وارد خانه زن شاکی شده‌ است ادعا کرد به همسر دایی‌اش تجاوز نکرده و گفته‌های شاکی دروغ است. او گفت: من می‌دانستم دایی‌ام در خانه نیست به‌هر‌حال ما هم فامیل بودیم و هم همسایه اما آنچه این زن ادعا می‌کند درست نیست و من اصلا به او تجاوز نکردم.
با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای تصمیم‌گیری در‌این‌خصوص وارد شور شدند.