|
کدخبر: 188405

خطر بازگشت بیماری گواتر با مصرف «نمک‌ دریا»

شرق: مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: تبلیغات گسترده استفاده از نمک‌های تقلبی با عنوان نمک دریا، برنامه کشوری مبارزه با اختلالات تیروئید را تهدید می‌کند. دکتر زهرا عبداللهی با بیان اینکه عرضه نمک‌های تقلبی بدون ید با عنوان «نمک دریا» موجب بازگشت بیماری گواتر در کشور خواهد شد، گفت: نمک‌های غیراستاندارد را افراد سودجو به‌‌صورت زیرپله‌ای، زیرزمینی و قاچاقی تهیه و با تبلیغات گمراه‌کننده و هزینه‌ای گران‌تر عرضه می‌كنند. او با اشاره به اینکه به‌‌طورقطع با این متخلفان برخورد قانونی می‌شود، اظهار کرد: نمک دریا را وزارت بهداشت تأیید نمی‌کند و آنالیز این نوع نمک‌ها در آزمایشگاه مشخص کرده که علاوه بر نداشتن ید، درجه ناخالصی زیادی دارند و آلوده به فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک و کادیوم هستند. عبداللهی گفت: تبلیغات گسترده استفاده از نمک‌های تقلبی، برنامه کشوری مبارزه با اختلالات تیروئید را تهدید می‌کند، چراکه علاوه بر مکان‌های غیرمجاز، این نمک‌ها در عطاری‌ها نیز به فروش می‌رسد.

شرق: مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: تبلیغات گسترده استفاده از نمک‌های تقلبی با عنوان نمک دریا، برنامه کشوری مبارزه با اختلالات تیروئید را تهدید می‌کند. دکتر زهرا عبداللهی با بیان اینکه عرضه نمک‌های تقلبی بدون ید با عنوان «نمک دریا» موجب بازگشت بیماری گواتر در کشور خواهد شد، گفت: نمک‌های غیراستاندارد را افراد سودجو به‌‌صورت زیرپله‌ای، زیرزمینی و قاچاقی تهیه و با تبلیغات گمراه‌کننده و هزینه‌ای گران‌تر عرضه می‌كنند. او با اشاره به اینکه به‌‌طورقطع با این متخلفان برخورد قانونی می‌شود، اظهار کرد: نمک دریا را وزارت بهداشت تأیید نمی‌کند و آنالیز این نوع نمک‌ها در آزمایشگاه مشخص کرده که علاوه بر نداشتن ید، درجه ناخالصی زیادی دارند و آلوده به فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک و کادیوم هستند. عبداللهی گفت: تبلیغات گسترده استفاده از نمک‌های تقلبی، برنامه کشوری مبارزه با اختلالات تیروئید را تهدید می‌کند، چراکه علاوه بر مکان‌های غیرمجاز، این نمک‌ها در عطاری‌ها نیز به فروش می‌رسد.