|

کريمي جواب کي‌روش را داد

او گفت هدايتي بايد رئيس فدراسيون باشد

علي کريمي صحبت‌هاي کارلوس کي‌روش درباره حسين هدايتي را بي‌پاسخ نگذاشت. سرمربي تيم ملي در مصاحبه‌اي عنوان کرد ديگر اجازه نمي‌دهد فردي براي دلالي وارد اردوي تيم ملي شود. کي‌روش بدون آنکه نام علي کريمي را بياورد، گفته بود هدايتي به واسطه يکي از دوستانش به اردوي تيم ملي آمد و دو بازيکن را مجاب کرد که پرسپوليسي شوند. به نظر مي‌رسد منظور از دوست هدايتي، علي کريمي باشد. علي کريمي که اين روزها شمشير را براي کي‌روش از رو بسته است، دراين‌باره به فارس گفت: «خيلي وقت است که صحبت‌هاي کي‌روش براي من اهميتي ندرد؛ چون حرف‌هايش را قبول ندارم. من قبل از جام ملت‌هاي آسيا سال ۲۰۱۵ از تيم ملي کناره‌گيري کرده‌ام و طبيعتا از جلسه شبانه ساعت يک‌و‌نيم بامداد اطلاعي ندارم و بهترين شخصي که مي‌تواند پاسخ دهد، خود حاج‌حسين هدايتي است. اما درباره برخي صحبت‌هاي سرمربي تيم ملي درباره آقاي هدايتي که کمک‌هاي مالي زيادي به تيم ملي داشته و خودم شاهدش بودم، بايد يک موضوع را متذکر شوم؛ البته براي من شنيدن اين حرف‌ها اصلا عجيب نيست؛ چون مدت‌هاست سرمربي تيم ملي را شناخته‌ام. ايشان يادشان هست که در طبقه ۲۶ هتل آزادي (رستوران) همراه مترجم‌شان (آرين قاسمي) چه حرف‌هايي را در وصف هدايتي در حضور حاج‌حسين و من مطرح کردند. شايد هم فراموش کرده باشند. اما من مي‌گويم تا يادشان بيايد که گفتند شخصي مثل هدايتي بايد رئيس فدراسيون يا هميشه کنار تيم ملي باشد و يک صندلي VIP به او در ورزشگاه اختصاص دهند. نمي‌دانم شايد آن‌موقع بحث پول مطرح بوده که آن حرف‌ها را مي‌زد. کريمي ادامه داد: «من قبل از اين نیز در مصاحبه‌هايم درباره کمک مالي حاج‌حسين هدايتي به تيم ملي در اردوي آفريقاي‌جنوبي صحبت کرده بودم که ايشان روي من را زمين نينداختند و مبلغ درخور توجهي را به تيم ملي دادند. البته تا آنجا که مي‌دانم، کمک‌هاي ديگري هم به تيم ملي داشته‌اند که اگر خودشان صلاح بدانند، درباره‌ آن صحبت مي‌کنند».

علي کريمي صحبت‌هاي کارلوس کي‌روش درباره حسين هدايتي را بي‌پاسخ نگذاشت. سرمربي تيم ملي در مصاحبه‌اي عنوان کرد ديگر اجازه نمي‌دهد فردي براي دلالي وارد اردوي تيم ملي شود. کي‌روش بدون آنکه نام علي کريمي را بياورد، گفته بود هدايتي به واسطه يکي از دوستانش به اردوي تيم ملي آمد و دو بازيکن را مجاب کرد که پرسپوليسي شوند. به نظر مي‌رسد منظور از دوست هدايتي، علي کريمي باشد. علي کريمي که اين روزها شمشير را براي کي‌روش از رو بسته است، دراين‌باره به فارس گفت: «خيلي وقت است که صحبت‌هاي کي‌روش براي من اهميتي ندرد؛ چون حرف‌هايش را قبول ندارم. من قبل از جام ملت‌هاي آسيا سال ۲۰۱۵ از تيم ملي کناره‌گيري کرده‌ام و طبيعتا از جلسه شبانه ساعت يک‌و‌نيم بامداد اطلاعي ندارم و بهترين شخصي که مي‌تواند پاسخ دهد، خود حاج‌حسين هدايتي است. اما درباره برخي صحبت‌هاي سرمربي تيم ملي درباره آقاي هدايتي که کمک‌هاي مالي زيادي به تيم ملي داشته و خودم شاهدش بودم، بايد يک موضوع را متذکر شوم؛ البته براي من شنيدن اين حرف‌ها اصلا عجيب نيست؛ چون مدت‌هاست سرمربي تيم ملي را شناخته‌ام. ايشان يادشان هست که در طبقه ۲۶ هتل آزادي (رستوران) همراه مترجم‌شان (آرين قاسمي) چه حرف‌هايي را در وصف هدايتي در حضور حاج‌حسين و من مطرح کردند. شايد هم فراموش کرده باشند. اما من مي‌گويم تا يادشان بيايد که گفتند شخصي مثل هدايتي بايد رئيس فدراسيون يا هميشه کنار تيم ملي باشد و يک صندلي VIP به او در ورزشگاه اختصاص دهند. نمي‌دانم شايد آن‌موقع بحث پول مطرح بوده که آن حرف‌ها را مي‌زد. کريمي ادامه داد: «من قبل از اين نیز در مصاحبه‌هايم درباره کمک مالي حاج‌حسين هدايتي به تيم ملي در اردوي آفريقاي‌جنوبي صحبت کرده بودم که ايشان روي من را زمين نينداختند و مبلغ درخور توجهي را به تيم ملي دادند. البته تا آنجا که مي‌دانم، کمک‌هاي ديگري هم به تيم ملي داشته‌اند که اگر خودشان صلاح بدانند، درباره‌ آن صحبت مي‌کنند».