|
کدخبر: 186881

14 سال تحقیق بی‌نتیجه درباره جسدی در چاه

شرق: پرونده قتل مردی که 14 سال پیش به‌طرز مشکوکی کشته شده بود، با پرداخت دیه از بیت‌المال بسته شد.
به گزارش خبرنگار ما، 14 سال پیش مردی به پلیس خبر داد در حال ساخت زمینی بوده که از چاه آن یک جسد پیدا کرده‌ است. این مرد گفت: می‌خواستم چاهی را که در ساختمان نیمه‌کار بود، درست کنم و خانه بسازم که متوجه شدم چاه گرفته ‌است؛ وقتی روی آن را برداشتم جسدی را پیدا کردم که رویش پتو و چند تکه بزرگ پارچه افتاده‌ بود. با توجه به این گزارش، مأموران به محل رفتند و تحقیقات خود را آغاز کردند. با بیرون‌آوردن جسد و انتقال آن به پزشکی قانونی تحقیقات برای مشخص‌شدن هویت این فرد آغاز شد. مردی که جسد را پیدا کرده ‌بود، گفت: من زمینی خریدم که در آن ساختمان نیمه‌کاره‌ای بود. می‌خواستم آن را بسازم. وقتی داشتم چاه را بررسی می‌کردم، متوجه جسد شدم من نه مقتول را می‌شناسم و نه می‌دانم پیش از من چه کسانی اینجا بودند.مدتی بعد، دختری جوان به مأموران اطلاع داد جسدی که پیدا شده، متعلق به پدرش است. این دختر گفت: پدرم مدت‌ها قبل گم شده‌ بود و ما به‌دنبالش بودیم، با توجه به مشخصاتی که در اداره آگاهی دیدیم متوجه شدم او پدرم است و اکنون خواستار رسیدگی به این پرونده هستم.ادعای این دختر در حالی بود که پزشکی قانونی در گزارش خود آورده بود متوفی بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردنش جان خود را از دست داده‌ است. وقتی تحقیقات تکمیل شد و هویت این مرد که بیژن نام داشت، مشخص شد، پلیس نتوانست ردی از قاتل پیدا کند؛ بنابراین اولیای‌دم درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را کردند.با ارسال پرونده به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران، درخواست اولیای‌دم بررسی شد، اما دادگاه با این استدلال که نسبت مقتول با دختری که مدعی است فرزند اوست ثابت نشده است، خواستار بررسی دی‌ان‌ای آنها ازسوی پزشکی قانونی شد. پزشکی قانونی اعلام کرد به‌‌دلیل پوسیدگی جسد نمی‌تواند دی‌ان‌ای را بررسی کرد، بنابراین بانک ژنتیک ایران موظف به بررسی موضوع شد و متخصصان این سازمان بعد از بررسی دقیق اعلام کردند مقتول و شاکی پدر و دختر هستند. به‌این‌ترتیب، پرونده یک‌بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران رفت.دختر جوان روز گذشته در دادگاه حاضر شد و خواسته خود مبنی بر پرداخت دیه از بیت‌المال را تکرار کرد. مادر این دختر گفت: من 18 سال پیش از این حادثه از شوهرم جدا شدم و با دخترم زندگی می‌کردم. من با بیژن ارتباطی نداشتم اما دخترم پدرش را می‌دید. ما از اینکه چه کسی ممکن است با او دشمنی کرده و او را به قتل رسانده ‌باشد خبری نداریم.با پایان جلسه، دادگاه با توجه به اینکه سرنخی از عاملان قتل پیدا نشده ‌بود، درخواست ولی‌دم را قبول کرد و رأی بر پرداخت دیه از بیت‌المال در حق دختر جوان داد.

شرق: پرونده قتل مردی که 14 سال پیش به‌طرز مشکوکی کشته شده بود، با پرداخت دیه از بیت‌المال بسته شد.
به گزارش خبرنگار ما، 14 سال پیش مردی به پلیس خبر داد در حال ساخت زمینی بوده که از چاه آن یک جسد پیدا کرده‌ است. این مرد گفت: می‌خواستم چاهی را که در ساختمان نیمه‌کار بود، درست کنم و خانه بسازم که متوجه شدم چاه گرفته ‌است؛ وقتی روی آن را برداشتم جسدی را پیدا کردم که رویش پتو و چند تکه بزرگ پارچه افتاده‌ بود. با توجه به این گزارش، مأموران به محل رفتند و تحقیقات خود را آغاز کردند. با بیرون‌آوردن جسد و انتقال آن به پزشکی قانونی تحقیقات برای مشخص‌شدن هویت این فرد آغاز شد. مردی که جسد را پیدا کرده ‌بود، گفت: من زمینی خریدم که در آن ساختمان نیمه‌کاره‌ای بود. می‌خواستم آن را بسازم. وقتی داشتم چاه را بررسی می‌کردم، متوجه جسد شدم من نه مقتول را می‌شناسم و نه می‌دانم پیش از من چه کسانی اینجا بودند.مدتی بعد، دختری جوان به مأموران اطلاع داد جسدی که پیدا شده، متعلق به پدرش است. این دختر گفت: پدرم مدت‌ها قبل گم شده‌ بود و ما به‌دنبالش بودیم، با توجه به مشخصاتی که در اداره آگاهی دیدیم متوجه شدم او پدرم است و اکنون خواستار رسیدگی به این پرونده هستم.ادعای این دختر در حالی بود که پزشکی قانونی در گزارش خود آورده بود متوفی بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردنش جان خود را از دست داده‌ است. وقتی تحقیقات تکمیل شد و هویت این مرد که بیژن نام داشت، مشخص شد، پلیس نتوانست ردی از قاتل پیدا کند؛ بنابراین اولیای‌دم درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را کردند.با ارسال پرونده به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران، درخواست اولیای‌دم بررسی شد، اما دادگاه با این استدلال که نسبت مقتول با دختری که مدعی است فرزند اوست ثابت نشده است، خواستار بررسی دی‌ان‌ای آنها ازسوی پزشکی قانونی شد. پزشکی قانونی اعلام کرد به‌‌دلیل پوسیدگی جسد نمی‌تواند دی‌ان‌ای را بررسی کرد، بنابراین بانک ژنتیک ایران موظف به بررسی موضوع شد و متخصصان این سازمان بعد از بررسی دقیق اعلام کردند مقتول و شاکی پدر و دختر هستند. به‌این‌ترتیب، پرونده یک‌بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران رفت.دختر جوان روز گذشته در دادگاه حاضر شد و خواسته خود مبنی بر پرداخت دیه از بیت‌المال را تکرار کرد. مادر این دختر گفت: من 18 سال پیش از این حادثه از شوهرم جدا شدم و با دخترم زندگی می‌کردم. من با بیژن ارتباطی نداشتم اما دخترم پدرش را می‌دید. ما از اینکه چه کسی ممکن است با او دشمنی کرده و او را به قتل رسانده ‌باشد خبری نداریم.با پایان جلسه، دادگاه با توجه به اینکه سرنخی از عاملان قتل پیدا نشده ‌بود، درخواست ولی‌دم را قبول کرد و رأی بر پرداخت دیه از بیت‌المال در حق دختر جوان داد.