|
کدخبر: 138233

پيشخوان

انديشه پويا در اين شماره به سراغ فاطمه صادقی، از فعالان جنبش زنان رفته است. او كه به دليل ديدگاه متفاوت از پدرش جايگاه ويژه‌اي در بين زنان دارد، اين‌بار هم نخواسته چندان از پدرش - صادق خلخالي - بگويد، اما نتوانسته و اعلام كرده «نمی‌خواهم وکیل پدرم باشم»، ولي خواندن روايتش از خلخالی، آنچه بود، آنچه نبود، خواندني است. تحليل شرايط اين روزهاي اصلاح‌طلبي يكي از پرونده‌هاي اين نشريه است كه در آن مطالبي از محمدجواد كاشي، محمدمهدي مجاهدي، محسن آرمين، جلایي‌پور و... به چشم مي‌خورد. با ليلا حاتمي درباره فيلم روي پرده‌اش، رگ خواب، گفت‌وگو شده و البته از كيارستمي و تجربه فيلم‌سازي‌اش در شيرين هم ياد شده است. در پرونده باز ۲۸ مرداد، گزارش ویژه از اسناد تازه منتشرشده CIA در كنار نقد و نظرهايي از كاوه بيات، مالكوم برن، داريئش بايندر و ... قرار گرفته است. پرونده مفصلي درباره احمد شاملو كه ديدگاهي متفاوت از محمود دولت‌آبادي و بابك احمدي را در كنار آثاري از بهمن شعله‌ور، ضياء موحد و احمد كريمي‌حكاك و گزارشی از زندگی روشنفکری فریدون رهنما با عنوان «منظومه فريدون» جزء مطالب فرهنگي شماره 44 انديشه پويا است. اين ماهنامه به سردبيري رضا خجسته‌رحيمي منتشر مي‌شود.

انديشه پويا در اين شماره به سراغ فاطمه صادقی، از فعالان جنبش زنان رفته است. او كه به دليل ديدگاه متفاوت از پدرش جايگاه ويژه‌اي در بين زنان دارد، اين‌بار هم نخواسته چندان از پدرش - صادق خلخالي - بگويد، اما نتوانسته و اعلام كرده «نمی‌خواهم وکیل پدرم باشم»، ولي خواندن روايتش از خلخالی، آنچه بود، آنچه نبود، خواندني است. تحليل شرايط اين روزهاي اصلاح‌طلبي يكي از پرونده‌هاي اين نشريه است كه در آن مطالبي از محمدجواد كاشي، محمدمهدي مجاهدي، محسن آرمين، جلایي‌پور و... به چشم مي‌خورد. با ليلا حاتمي درباره فيلم روي پرده‌اش، رگ خواب، گفت‌وگو شده و البته از كيارستمي و تجربه فيلم‌سازي‌اش در شيرين هم ياد شده است. در پرونده باز ۲۸ مرداد، گزارش ویژه از اسناد تازه منتشرشده CIA در كنار نقد و نظرهايي از كاوه بيات، مالكوم برن، داريئش بايندر و ... قرار گرفته است. پرونده مفصلي درباره احمد شاملو كه ديدگاهي متفاوت از محمود دولت‌آبادي و بابك احمدي را در كنار آثاري از بهمن شعله‌ور، ضياء موحد و احمد كريمي‌حكاك و گزارشی از زندگی روشنفکری فریدون رهنما با عنوان «منظومه فريدون» جزء مطالب فرهنگي شماره 44 انديشه پويا است. اين ماهنامه به سردبيري رضا خجسته‌رحيمي منتشر مي‌شود.