|
کدخبر: 116584

تقابل «سنت و مدرنيته» در صبا

شرق: نمايشگاه نقاشي «سنت و مدرنيته» در تالار استاد لرزاده برگزار مي‌شود. به گزارش روابط‌عمومي مؤسسه فرهنگي- هنري صبا، وابسته به فرهنگستان هنر، 12 اثر از سميه باباشكوري در نمايشگاهي با عنوان «سنت و مدرنيته» در تالار استاد لرزاده مؤسسه صبا به نمايش گذاشته خواهد شد.
مراسم گشايش نمايشگاه روز يكشنبه، 15 اسفند از ساعت 16 برگزار مي‌شود. اين نمايشگاه تا 21 اسفند همه‌روزه به‌جز روزهای تعطيل از ساعت 10 تا 18 به نشاني خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 125 مؤسسه فرهنگي- هنري صبا تالار استاد لرزاده ميزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

شرق: نمايشگاه نقاشي «سنت و مدرنيته» در تالار استاد لرزاده برگزار مي‌شود. به گزارش روابط‌عمومي مؤسسه فرهنگي- هنري صبا، وابسته به فرهنگستان هنر، 12 اثر از سميه باباشكوري در نمايشگاهي با عنوان «سنت و مدرنيته» در تالار استاد لرزاده مؤسسه صبا به نمايش گذاشته خواهد شد.
مراسم گشايش نمايشگاه روز يكشنبه، 15 اسفند از ساعت 16 برگزار مي‌شود. اين نمايشگاه تا 21 اسفند همه‌روزه به‌جز روزهای تعطيل از ساعت 10 تا 18 به نشاني خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 125 مؤسسه فرهنگي- هنري صبا تالار استاد لرزاده ميزبان علاقه‌مندان خواهد بود.