|
کدخبر: 842401

ایراد شورای نگهبان به طرح خرید سربازی

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تعیین تکلیف فروش خدمت سربازی گفت: فرایند تصمیم‌گیری نسبت به نظام وظیفه فرایندی مشخص و قانونی است.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تعیین تکلیف فروش خدمت سربازی گفت: فرایند تصمیم‌گیری نسبت به نظام وظیفه فرایندی مشخص و قانونی است و مجلس اگر می‌خواهد تغییری در این خصوص بدهد باید با ستادکل نیروهای مسلح هماهنگ باشد؛ چون این فرایند طی نشده بود شورا به موضوع فروش سربازی ایراد گرفت.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: همانطورکه عرض کردم اینها احکام غیر بودجه‌ای هستند، فرآیند تصمیم گیری درباره سربازی یک فرایند مشخصی است و باید با ستادکل نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته و ترتیبات قانونی طی شود که به دلیل عدم رعایت این ترتیبات قانونی، مصوبه در شورای نگهبان برگشت خورد.