|

سامان موحدی راد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۱۸ دی ماه امسال گزارشی را با عنوان «بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش و پرورش» منتشر کرده که داده‌های اماری حد فاصل سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده است.