|

ترجمه: سحر طلوعی- خشکسالی، فروپاشی اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی، میلیون‌‌ها انسان را در افغانستان زیر سلطه طالبان در معرض گرسنگی و قحطی قرار داده است. این میان کمک‌های نقدی از سوی کمیته اضطراری بلایای طبیعی به خانواده های افغان باعث می‌شود کودکان دست کم تا حدی تغذیه شوند. اما این به این معنی نیست که افغانستان با بحران مواد غذایی و گرسنگی دست و پنجه نرم نمی‌کند.